JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Par ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Pirmdiena, 01 Aprīlis 2019
Autors San-Tex

       

         Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” nosaka ūdens skaitītāja pārbaudes termiņu ne retāk kā reizi 4 gados.

Pastāv vairāki varianti, lai  veiktu ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu: 

  1. Ūdens skaitītāja pārbaudi, remontu organizē pats īpašnieks, īpašniekam pašam nopērkot un uzstādot jaunu skaitītāju. P/A “SAN-TEX” darbinieks veic uzstādītā ūdens  skaitītāja pārbaudi, noplombēšanu. CENA  - EUR 2,35/gab.;
  2. P/A “SAN-TEX” organizē ūdens skaitītāju pārbaudi tos uzstādot un  noplombējot. Ūdens skaitītāji ir verificēti. CENA – EUR 15,81/gab.;
  3. P/A “SAN-TEX” veic esošo skaitītāju nomaiņu pret jaunu skaitītāju. CENA – EUR 26.70/gab;
  4. P/A “SAN-TEX” uzstāda ūdens lietotāja nopirkto ūdens skaitītāju. CENA – EUR 6,41/gab.

        Lai nomainītu ūdens patēriņa skaitītāju, Jums jāveic priekšapmaksa P/A “SAN-TEX” norēķinu centrā Partizānu ielā 14 vai internetbankā maksājuma mērķī norādot vārdu uzvārdu, īpašuma adresi un telefona numuru. Tiklīdz nauda tiek ieskaitīta P/A “SAN-TEX” bankas kontā, darbinieks ar personu sazināsies, lai norunātu laiku, kad skaitītāju nomaiņa tiks veikta.

        Ja Jūsu īpašumā ir iztecējis ūdens patēriņa skaitītāja verifikācijas termiņš, tad, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 19.¹4.apakšpunktu, kas nosaka “kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām”Jūsu iesniegtie rādījumi turpmāk netiks ņemti vērā līdz tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija vai arī tiksiet brīdināti par ūdens padeves atslēgšanu.

Projekts „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Pirmdiena, 04 Marts 2019
Autors San-Tex

     Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, SIA „ĢL Konsultants” turpina ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatora ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

     Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi – EUR 576 323,14.

     Būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

     Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi, t.sk., triju sūkņu staciju izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

     Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

    Patlaban paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Zaļā ielā sastāda EUR 35720,51, Bērzu un Pļavu ielās EUR 80992.94, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 29092.80, Miera ielā EUR 14653.18, Lauku iela EUR 13008.10.

     Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Miera ielā EUR 39174.40, Zaļā ielā EUR 37875,98, Bērzu un Pļavu ielās EUR 96115.47, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 103702.32. 

     Sakarā ar ziemas laika apstākļiem 2018.gada decembrī būvdarbi tika pārtraukti un tika pieņemts lēmums par tehnoloģisko pārtraukumu. Būvnieks sagatavoja būvdarbu objektu ielas atbilstoši ceļu satiksmes un ceļu uzturēšanas drošībai. 

     2019.gada pavasarī ņemot vērā laika apstākļus tiks pieņemts lēmums par būvdarbu turpināšanu. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi turpināsies Celtnieku un Miera ielās, kā arī tiks uzsākta tīklu izbūve Kooperatoru un Dārza ielu posmos. Būvdarbu nobeigumā tiks veikti grants seguma konstrukcijas un ceļa seguma virskārtas atjaunošanas darbi projektā paredzētajos apjomos. 

 

P/A ,,SAN-TEX’’ aicina dzīvojamo māju īpašniekus, kas plāno pieslēgties pie pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, interesēties par pieslēgumu izbūves iespējām.

Projekts „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Pirmdiena, 03 Decembris 2018
Autors San-Tex

        Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr.1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, SIA „ĢL Konsultants” turpina ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatoru ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

        Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi – EUR 576 323,14.

        Patlaban paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Zaļā ielā sastāda EUR 35720,51, Bērzu un Pļavu ielās EUR 73480,61, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 20510,44, Miera ielā EUR 4287,40.

       Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Miera ielā EUR 3737,37, Zaļā ielā EUR 37875,98, Bērzu un Pļavu ielās EUR 87079,55, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 66696,51. 

       Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumiem augstāk minētajās ielās. Par iemeslu tam bija arī  ļoti sausa un karsta vasara,  kas radīja dzeramā ūdens trūkumu piemājas akās.

       Uz šodienu tehniskie noteikumi izsniegti 25 dzīvojamo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 16 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaistīja gan būvniekus, gan arī izmantojot aģentūras „SAN-TEX” sniegtos pakalpojumus.

      Būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

      Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi, t.sk. triju sūkņu staciju izbūvi. Proporcionāli tiek segtas tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

     Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

Kanalizācijas skatakas izbūve Celtnieku ielā 

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības aģentūras ''SAN-TEX''

direktors U.Sprudzāns

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās.

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Ceturtdiena, 30 Augusts 2018
Autors San-Tex

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

     Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, SIA „ĢL Konsultants” ir uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatora ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

    Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 576 323,14.

   Uz šodienu paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Bērzu un Pļavu ielās sastāda EUR 21 168,76, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 10 136,04 apmērā. Kanalizācijas tīklu izbūves darbi Bērzu un Pļavu ielās EUR 32 420,78, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 12 061,13 apmērā.

    Uz š.g. 26.aprīlī noslēgtā līguma pamata, būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”.  Būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas sastāda EUR 26 610.32 t.sk.  PVN.

    Autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Wesemann”.

    Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi t.sk, triju sūkņu staciju izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

     Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

    Šogad paredzēts būvdarbus veikt Bērzu, Celtnieku, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās. Nākošajā gadā darbi turpināsies Dārza, Kooperatoru un Miera ielās. Paralēli notiks kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Celtnieku, Kooperatoru un Miera ielās.

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības aģentūras ''SAN-TEX''

direktors U.Sprudzāns

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.