JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Pirmdiena, 04 Marts 2019 Autors San-Tex

     Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, SIA „ĢL Konsultants” turpina ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatora ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

     Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi – EUR 576 323,14.

     Būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

     Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi, t.sk., triju sūkņu staciju izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

     Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

    Patlaban paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Zaļā ielā sastāda EUR 35720,51, Bērzu un Pļavu ielās EUR 80992.94, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 29092.80, Miera ielā EUR 14653.18, Lauku iela EUR 13008.10.

     Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Miera ielā EUR 39174.40, Zaļā ielā EUR 37875,98, Bērzu un Pļavu ielās EUR 96115.47, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 103702.32. 

     Sakarā ar ziemas laika apstākļiem 2018.gada decembrī būvdarbi tika pārtraukti un tika pieņemts lēmums par tehnoloģisko pārtraukumu. Būvnieks sagatavoja būvdarbu objektu ielas atbilstoši ceļu satiksmes un ceļu uzturēšanas drošībai. 

     2019.gada pavasarī ņemot vērā laika apstākļus tiks pieņemts lēmums par būvdarbu turpināšanu. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi turpināsies Celtnieku un Miera ielās, kā arī tiks uzsākta tīklu izbūve Kooperatoru un Dārza ielu posmos. Būvdarbu nobeigumā tiks veikti grants seguma konstrukcijas un ceļa seguma virskārtas atjaunošanas darbi projektā paredzētajos apjomos. 

 

P/A ,,SAN-TEX’’ aicina dzīvojamo māju īpašniekus, kas plāno pieslēgties pie pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, interesēties par pieslēgumu izbūves iespējām.

3017 skatījumi