Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Pārvaldīšana

 • Labot
Kategorija: Uncategorised Publicēts Trešdiena, 07 Februāris 2024 Autors San-Tex

P/A “SAN-TEX” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veic šādas obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības:

 • dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
  • dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas sanitārā apkope
  • siltumenerģijas un šķidrinātās gāzes piegāde, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju
  • ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana
  • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai)
  • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts
  • dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana
  • ugunsdrošības prasību izpildes nodrošināšana
 • pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība
 • dzīvojamās mājas lietas vešana
 • līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku
 • informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām
 • avārijas dienesta darbu nodrošināšana 24/7

 

P/A “SAN-TEX” veic arī citas pārvaldīšanas darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, atbilstoši dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku gribai un maksātspējai.

784 skatījumi