Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Ūdensvads un kanalizācija

Kategorija: Uncategorised Publicēts Svētdiena, 01 Maijs 2022 Autors San-Tex
Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Kopējā summa ar PVN (EUR)
 2.1 Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām(sausā tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) ** tvertne 24,40 5,12 29,52
 2.2  Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar   taukvielu, naftas produktu piemaisījumu utt.(24,40x2=48,80) ** tvertne 48,80 10,25 59,05
 2.3  Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3 ūdens ** tvertne 9,30 1,95 11,25
 2.4  Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas („SAN-TEX”- objekts –   NAI - „SAN-TEX”) kad pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu   pilsētas administratīvās teritorijas ** km 0,40 0,08 0,48
 2.5  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki) h 18,02 3,78 21,80
 2.6  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki) h 23,72 4,98 28,70
 2.7  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki) h 29,43 6,18 35,61
2.8  Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 izmantošana **  h  21,61 4,54 26,15
2.9  Automašīnas VW TRANSPORTER  FZ 7665 izmantošana   svētku   dienās, brīvdienās ** h 21,61 4,54 26,15
 2.10  Automašīnas VW TRANSPORTER  FZ 7665 transporta izmantošana   - objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** km 0,36 0,08 0,44
 2.11  Blietētāja BOMAG BVT 65 izmantošana h 7,25 1,52 8,77
  2.12   Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators) h 1,89 0,40 2,29
  2.13   Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW pakalpojumi (ģenerators)  h  3,33 0,70 4,03
  2.14   Video inspekcijas sistēmas VIS 350 pakalpojumi  h  14,55 3,06  17,61
 2.15  Automašīnas VW CADDY MS5799 izmantošana ārpus Balvu   pilsētas  administratīvās teritorijas km 0,27 0,06 0,33
 2.16  Automašīnas VW CADDY MB2661 izmantošana ārpus Balvu   pilsētas  administratīvās teritorijas  km 0,29  0,06 0,35
 2.17  Universālas mašīnas  FIAT HITACHI pakalpojumi h 17,71 3,72 21,43
 2.18  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās,   brīvdienās, virsstundās h 23,42 4,92 28,34
 2.19  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās  h  20,57 4,32 24,89
 2.20  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana h 9,56 2,01 11,57
 2.21  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana svētku, brīvdienās un   virsstundās h 9,59 2,01 11,60
2.22  DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā h 56,95 11,96 68,91
2.23  DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās un   virsstundās h 63,72 13,38 77,10
2.24  DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā nakts stundās h 56,58 11,88 68,46
2.25  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3 ** tvertne 32,98 6,93 39,91
2.26  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 msvētku, brīvdienās un virsstundās ** tvertne 36,90 7,75 44,65
2.27  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3  ar taukvielu piemaisījumu utt.   (32,9882,5=82,45) **  tvertne 82,45 17,31 99,76
2.28  DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma   objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas km 0,55 0,12 0,67
2.29  DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma   objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās   teritorijas svētku, brīvdienās un virsstundās  km 0,72 0,15 0,87
2.30 Remontatslēdznieka pakalpojumi h 7,00 1,47 8,47
2.31 Remontatslēdznieka pakalpojumi svētku, brīvdienās un virsstundās h 13,05 2,74 15,79

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts

** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

Skatīts: 3214