Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Ūdensvads un kanalizācija

Kategorija: Uncategorised Publicēts Ceturtdiena, 14 Maijs 2020 Autors San-Tex
Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Kopējā summa ar PVN (EUR)
 2.1 Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām(sausā tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) ** tvertne 20,93 4,40 25,33
 2.2  Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar   taukvielu, naftas produktu piemaisījumu utt.(20,93x2=41,86) ** tvertne 41,86 8,79 50,65 
 2.3  Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3 ūdens ** tvertne 8,86 1,86 10,72
 2.4  Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas („SAN-TEX”- objekts –   NAI - „SAN-TEX”) kad pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu   pilsētas administratīvās teritorijas ** km 0,31 0,07 0,38
 2.5  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki) h 14,48 3,04  17,52
 2.6  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki) h 20,12  4,23 24,35 
 2.7  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki) h 25,33  5,32  30,65
2.8  Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 izmantošana **  h  16,52 3,47 19,99
2.9  Automašīnas VW TRANSPORTER  FZ 7665 izmantošana   svētku   dienās, brīvdienās ** h 19,41 4,08 23,49 
2.10  Automašīnas VW TRANSPORTER  FZ 7665 transporta izmantošana   - objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** h 0,28 0,06 0,34
 2.11  Blietētāja BOMAG BVT 65 izmantošana h 6,62 1,39 8,01
  2.12   Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators) h 1,86 0,39  2,25
  2.13   Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW pakalpojumi (ģenerators)  h  3,27 0,69 3,96 
  2.14   Pazemes komunikāciju noteikšanas lokatora vScan MG   pakalpojums  h  12,08 2,54  14,62
 2.15  Automašīnas VW CADDY MB6221 izmantošana pazemes   komunikāciju noteikšanas pakalpojumam  km 0,18  0,04 0,22
 2.16  Universālas mašīnas  FIAT HITACHI pakalpojumi h 15,48 3,25 18,73 
 2.17  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās,   brīvdienās, virsstundās h 18,67 3,92 22,59 
 2.18  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās  h  17,08  3,59 20,67 
 2.19  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana h 7,24 1,52  8,76 
 2.20  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana svētku, brīvdienās un   virsstundās h 7,26  1,52 8,78
 2.21  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana nakts stundās h 7,25 1,52  8,77
2.22  DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā h 52,90 11,11 64,01
2.23  DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās un   virsstundās h 60,27 12,66 72,93
2.24  DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā nakts stundās h 56,58 11,88 68,46
2.25  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3 h 28,97 6,08 35,05
2.26  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 msvētku, brīvdienās un virsstundās h 33,01 6,93 39,94
2.27  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 mnakts stundās h 30,99 6,51 37,50

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts

** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

Skatīts: 2116