Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam
* Ārkārtējās situācijas laikā tiek atlikta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana (MK 09.12.2008. noteikumu "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 35., 36. un 37.punkts)

Ūdensvads un kanalizācija

Kategorija: Uncategorised Publicēts Ceturtdiena, 14 Maijs 2020 Autors San-Tex
Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Kopējā summa ar PVN (EUR)
 2.1 Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām(sausā tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) ** tvertne 20,93 4,40 25,33
 2.2  Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, juridiskām personām saimnieciski fekālā kanalizācija ar   taukvielu, naftas produktu piemaisījumu utt.(20,93x2=41,86) ** tvertne 41,86 8,79 50,65 
 2.3  Asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3 ūdens ** tvertne 8,86 1,86 10,72
 2.4  Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas („SAN-TEX”- objekts –   NAI - „SAN-TEX”) kad pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu   pilsētas administratīvās teritorijas ** km 0,31 0,07 0,38
 2.5  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (2 cilvēki) h 14,48 3,04  17,52
 2.6  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (3 cilvēki) h 20,12  4,23 24,35 
 2.7  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi (4 cilvēki) h 25,33  5,32  30,65
2.8  Automašīnas VW TRANSPORTER FZ 7665 izmantošana **  h  16,52 3,47 19,99
2.9  Automašīnas VW TRANSPORTER  FZ 7665 izmantošana   svētku   dienās, brīvdienās ** h 19,41 4,08 23,49 
2.10  Automašīnas VW TRANSPORTER  FZ 7665 transporta izmantošana   - objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** h 0,28 0,06 0,34
 2.11  Blietētāja BOMAG BVT 65 izmantošana h 6,62 1,39 8,01
  2.12   Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators) h 1,86 0,39  2,25
  2.13   Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW pakalpojumi (ģenerators)  h  3,27 0,69 3,96 
  2.14   Pazemes komunikāciju noteikšanas lokatora vScan MG   pakalpojums  h  12,08 2,54  14,62
 2.15  Automašīnas VW CADDY MB6221 izmantošana pazemes   komunikāciju noteikšanas pakalpojumam  km 0,18  0,04 0,22
 2.16  Universālas mašīnas  FIAT HITACHI pakalpojumi h 15,48 3,25 18,73 
 2.17  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās,   brīvdienās, virsstundās h 18,67 3,92 22,59 
 2.18  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās  h  17,08  3,59 20,67 
 2.19  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana h 7,24 1,52  8,76 
 2.20  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana svētku, brīvdienās un   virsstundās h 7,26  1,52 8,78
 2.21  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana nakts stundās h 7,25 1,52  8,77
2.22  DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā h 52,90 11,11 64,01
2.23  DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās un   virsstundās h 60,27 12,66 72,93
2.24  DAF Lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā nakts stundās h 56,58 11,88 68,46
2.25  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3 h 28,97 6,08 35,05
2.26  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 msvētku, brīvdienās un virsstundās h 33,01 6,93 39,94
2.27  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 mnakts stundās h 30,99 6,51 37,50

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts

** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

Skatīts: 1169