Tirgus izpētes

Virsraksts: Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-36 „Puķu stādu iegāde” Autors San-Tex 21
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-34 „Beramās tehniskās sāls iegāde” Autors San-Tex 83
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-32 „Skalotas smilts iegāde” Autors San-Tex 88
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-31 „Koku inventarizācijas veikšana Balvu pilsētas parkā” Autors San-Tex 116
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-30 „Bērnu rotaļu laukuma izgatavošana un piegāde P/A „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56, Balvos.” Autors San-Tex 129
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-29 „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Bērzpils ielā 44 un Pilsoņu ielā 31, Balvos, PVC logu izgatavošana un piegāde uz P/A „SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56.” Autors San-Tex 145
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-24 „Mājas apmales un ieeju lieveņu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ezera ielā 16, Balvos.” Autors San-Tex 221
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-26 „Mājas apmales, ietves un ieeju lieveņu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ezera ielā 43, Balvos.” Autors San-Tex 229
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-25 „Mājas apmales izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ezera ielā 42, Balvos.” Autors San-Tex 207
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-20 „Sabiedriskas tualešu ēkas modeļa iegāde un uzstādīšana Balvu pilsētā.” Autors San-Tex 216
Rādīt #