Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Virsraksts Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte "ASTOŅU PĀRVIETOJAMO TUALEŠU IEGĀDE" ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-17 Autors San-Tex 21
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2023-16 „Bērnu rotaļu laukuma izveide Raiņa 39 un Raiņa 41 māju pagalmā ar iekārtu uzstādīšanu” Autors San-Tex 39
TIRGUS IZPĒTE ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-15 TIEK PĀRTRAUKTA Autors San-Tex 18
BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA IZVEIDE RAIŅA 39 UN RAIŅA 41 MĀJU PAGALMĀ AR IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANU ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-15 Autors San-Tex 22
Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" teritorijā Bērzpils ielā 56, Balvos Autors San-Tex 25
ZĀLES PĻAUŠANA UN SAVĀKŠANA BALVU NOVADA P/A “SAN-TEX” APSAIMNIEKOŠANĀ ESOŠO DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PIEDEROŠAJĀS TERITORIJĀS ID NR. P/A “SAN-TEX” 2023-13 Autors San-Tex 38
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2023-12, „Balvu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumu plāna (projekta) izstrāde” Autors San-Tex 46
KANALIZĀCIJAS TĪKLU SKALOŠANA UN CCTV IZPĒTE BALVU PILSĒTĀ UN NOVADĀ, ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-11 Autors San-Tex 50
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 59A, Balvos ēkas jumta seguma nomaiņa” ID Nr.P/A „SAN-TEX” 2023-10 Autors San-Tex 62
Tirgus izpētē ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2023- 9 tiek pārtraukta Autors San-Tex 39
Rādīt #