Tirgus izpētes

Virsraksts: Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-37 „Ieejas un pagraba ārdurvju izgatavošana p/a „SAN-TEX” apsaimniekojamajai mājai Pansionāta apbraucamais ceļš 2 un piegāde p/a „SAN-TEX” teritorijā, Bērzpils ielā 56, Balvos.” Autors San-Tex 42
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-36 „Puķu stādu iegāde” Autors San-Tex 100
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-34 „Beramās tehniskās sāls iegāde” Autors San-Tex 139
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-32 „Skalotas smilts iegāde” Autors San-Tex 153
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-31 „Koku inventarizācijas veikšana Balvu pilsētas parkā” Autors San-Tex 164
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-30 „Bērnu rotaļu laukuma izgatavošana un piegāde P/A „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56, Balvos.” Autors San-Tex 195
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-29 „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Bērzpils ielā 44 un Pilsoņu ielā 31, Balvos, PVC logu izgatavošana un piegāde uz P/A „SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56.” Autors San-Tex 209
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-24 „Mājas apmales un ieeju lieveņu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ezera ielā 16, Balvos.” Autors San-Tex 279
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-26 „Mājas apmales, ietves un ieeju lieveņu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ezera ielā 43, Balvos.” Autors San-Tex 293
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-25 „Mājas apmales izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ezera ielā 42, Balvos.” Autors San-Tex 268
Rādīt #