Avārijas dienests 64507010  Pēc 22.00 - 28686506

Tirgus izpētes

Virsraksts: Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte Nr. P/A SAN-TEX 2019-9 „Ēkas tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana mājai Brīvības ielā 45, Balvos, Balvu novadā” Autors San-Tex 7
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2019 - 8 „Bezsaimnieka klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas, un patversmes sniegto pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā” Autors San-Tex 9
Tirgus izpēte Nr.P/A "SAN-TEX" 2019-7 "Jumta seguma atjaunošana daudzdzīvokļu mājai Ezera ielā 16, Balvos" Autors San-Tex 23
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-5 „Skaldītas kurināmās malkas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām” Autors San-Tex 17
Tirgus izpēte Nr.P/A "SAN-TEX" 2019-4 "Jumta seguma atjaunošana daudzdzīvokļu mājai Ezera ielā 16, Balvos" Autors San-Tex 62
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-3 „Karstā ūdensvada cirkulācijas līnijas izbūve un dvieļu žāvētāju montāža daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Partizānu ielā 21A, Balvos.” Autors San-Tex 40
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2019-2 „OCTA apdrošināšanas polišu izmaksas Balvu novada P/A „SAN-TEX” transportlīdzekļiem” Autors San-Tex 54
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-1 „Jaunu tonera kasešu iegāde, lietoto tonera kasešu uzpildīšana un uzpildīšana ar atjaunošanu 2019.gadā.” Autors San-Tex 62
Tehniskā specifikācija tirgus izpētei „Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana monitoringa programmas ietvaros pēc B kategorijas atļaujas Nr. RE13IB0017” Nr. P/A "SAN-TEX" 2018-23 Autors San-Tex 199
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2018-20 „P/A „SAN-TEX” finanšu Galvojuma apdrošināšanas nodrošināšana pēc 2018.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.373 1.pielikuma” Autors San-Tex 158
Rādīt #