Avārijas dienests 64507010  Pēc 22.00 - 28686506

Tirgus izpētes

Virsraksts: Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte Nr. PA "SAN-TEX" 2018-11 „Veco logu demontāža un jauno logu montāža kāpņu telpās daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Pilsoņu ielā 31, Balvos.” Autors San-Tex 42
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2018-10 „Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV izpēte Balvu pilsētā” Autors San-Tex 145
Tirgus izpēte P/A "SAN-TEX" 2018-10 „Apkures katla iegāde P/A „SAN-TEX” vajadzībām.” Autors San-Tex 162
Tirgus izpēte P/A "SAN-TEX" 2018-8 „Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 54 apmales un skatbedru pārbūve; dzīvojamās mājas Miera ielā 15 mājas apmales skatbedru un ieejas lieveņu pārbūve; dzīvojamo māju Brīvības ielā 89 un Baznīcas ielā 14 apmales un lieveņa beton Autors San-Tex 171
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2018-7 „Projekta „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvuzraudzība” Autors San-Tex 216
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2018-4 „Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu novada p/a SAN-TEX 2018.gadam” Autors San-Tex 270
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2018-3 „Bezsaimnieka klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas, un patversmes sniegto pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā.” Autors San-Tex 238
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2018-2 „OCTA apdrošināšanas polišu izmaksas Balvu novada P/A „SAN-TEX” transportlīdzekļiem” Autors San-Tex 229
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2018-1 „Jaunu tonera kasešu iegāde, lietoto tonera kasešu uzpildīšana un uzpildīšana ar atjaunošanu 2018.gadā.” Autors San-Tex 252
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2017-37 „Ieejas un pagraba ārdurvju izgatavošana p/a „SAN-TEX” apsaimniekojamajai mājai Pansionāta apbraucamais ceļš 2 un piegāde p/a „SAN-TEX” teritorijā, Bērzpils ielā 56, Balvos.” Autors San-Tex 340
Rādīt #