Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Virsraksts Autors Skatījuma skaitītājs
MOBILĀS METINĀŠANAS DŪMU FILTRĒŠANAS IEKĀRTAS PIEGĀDE, BĒRZPILS IELĀ 56, BALVI, BALVU NOVADS, ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-6 Autors San-Tex 110
Smilts-sāls konteineru iegāde ar piegādi Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56, Balvos, ID NR. P/A "SAN-TEX" 2023-5 Autors San-Tex 115
Daudzgadīgo stādu piegāde Balvu novada p/a “SAN-TEX”. ID NR. P/A “SAN-TEX” 2023-2 Autors San-Tex 213
Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu novada P/A “SAN-TEX” 2023.gadam. ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-1 Autors San-Tex 203
Tirgus izpēte Nr.P/A „SAN-TEX” 2022-34 „Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana monitoringa programmas ietvaros pēc B kategorijas atļaujas Nr.RE13IB0017” Autors San-Tex 137
Tirgus izpēte "Mehanizēta sniega tīrīšana P/A “SAN-TEX” apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos", ID NR. P/A „SAN-TEX” 2022-30 Autors San-Tex 161
Tirgus izpēte ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2022-29 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 40, Balvos energoefektivitātes pasākumu veikšana” (2) Autors San-Tex 171
Tiek pārtraukta tirgus izpēte ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2022-28 Autors San-Tex 113
Tirgus izpēte ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2022-28 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 40, Balvos energoefektivitātes pasākumu veikšana” Autors San-Tex 153
Tiek pārtraukta tirgus izpēte ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2022-24 "Ziemassvētku rotājumu iegāde ar piegādi Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”" Autors San-Tex 117
Rādīt #