Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam
* Ārkārtējās situācijas laikā tiek atlikta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana (MK 09.12.2008. noteikumu "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 35., 36. un 37.punkts)

Informatīvie tālruņa numuri

Kategorija: Uncategorised Publicēts Pirmdiena, 26 Februāris 2018 Autors San-Tex

                 

                  Telefona numuri uz kuriem zvanīt ārkārtas gadījumā:

 

   Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests                           - 112

   Valsts policija                                                                             - 110                                                      

   Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests                       - 113

   Gāzes avārijas dienests                                                             - 114, 80000404

   Balvu novada p/a "SAN-TEX" avārijas dienests                        - 64507010, pēc plkst.22:00 - 28686506

   Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Balvu daļa        - 64501688,  64501687

   Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība     - 64521965, 26485102

   Valsts policija, Balvu iecirknis                                                    - 64501600, 64501602, 29155697

   Balvu novada pašvaldības policija                                             - 64522940, 29445114

                                               

                     Uzziņu telefona numuri:

 

  Balvu novada pašvaldības administrācija                                   - 64522453, 26104539

  Balvu novada p/a ‘’SAN-TEX’’ komunālo jautājumu uzziņu operatore - 64507199

  A/S’’Balvu enerģija”                                                                    - 64521454, 64522614

  Latvijas propāna gāze-meistars                                                 - 28234391

  Balvu slimnīca, uzņemšana                                                        - 64507126

  Balvu poliklīnika                                                                          - 64507001

  Elektrotīklu bojājumu pieteikšana                                               - 80200404

  Sociālais dienests                                                                       - 64521998

  Balvu novada bāriņtiesa                                                             - 64522973, 64522978

  

Skatīts: 4572