Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Par iestādi

  • Labot
Kategorija: Uncategorised Publicēts Pirmdiena, 01 maijs 2023 Autors Super User

Pašvaldības aģentūra "SAN-TEX" ir Balvu novada pašvaldības iestāde (turpmāk - Aģentūra), kurai ar Balvu novada domes (turpmāk – Dome) lēmumu uzdots veikt šajā nolikumā minētos no pašvaldības izrietošus funkcijām  pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus un īstenojot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas.

Aģentūras izveidošanas mērķis ir īstenot vienotu Balvu novada pašvaldības politiku Balvu pilsētas ūdensapgādē, komunālo notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību apmierināšanu šo pakalpojumu saņemšanā Balvu pilsētā. Aģentūrai tiek piešķirtas īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Balvu pilsētā.

Aģentūra ir juridiska persona, tai ir savi norēķinu konti bankās un zīmogs.

Aģentūru izveido, reorganizē un likvidē Dome pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. pantā noteiktās prasības un izvērtējot tās izveidošanas, reorganizācijas vai likvidēšanas nepieciešamību atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Valsts pārvaldes likumā noteiktajiem pamatprincipiem. Aģentūra atrodas Domes pārraudzība.

 

 

 

 

 

 

 

 
7505 skatījumi