Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Iepirkumi

Nosaukums Autors Pēc skatījumu skaita
“DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RAIŅA IELĀ 40, BALVOS ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI” Autors San-Tex 894
Ziņojums par apspriedi ar piegādātajiem pirms atklātā konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 40, Balvi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” sākšanas. Autors San-Tex 397
Nr.PA „SAN-TEX” 2023/1 Par apspriedes ar piegādātājiem veikšanu "DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RAIŅA IELĀ 40, BALVOS ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI" Autors San-Tex 366
“Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Brīvības ielā 66, Balvos”. Identifikācijas numurs PA „SAN-TEX”2019/4 Autors San-Tex 1598
“Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām 2019.gadam” Autors San-Tex 1479
“Degvielas iegāde 2019.gadam”. Identifikācijas numurs PA „SAN-TEX”2019/2 Autors San-Tex 1536
Nokrišņu apmaļu atjaunošana dzīvojamajām mājām Baznīcas ielā 14, Dārza ielā 10, Ezera ielā 24, Ezera ielā 26, Miera ielā 15, Raiņa ielā 54, Balvos. Identifikācijas numurs PA „SAN-TEX” 2019/1 Autors San-Tex 1545
Iepirkums PA"SANT-TEX"2018/3 Nokrišņu apmaļu atjaunošana dzīvojamajām mājām Baznīcas ielā 14, Brīvības ielā 89, Ezera ielā 24, Miera ielā 15, Raiņa ielā 54, Balvos Autors San-Tex 1926
“Iepirkums PA''SANT-TEX''2018/2 Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Bērzpils ielā 6, Teātra ielā 14, Partizānu ielā 23, Balvos” Autors San-Tex 2392
Iepirkums ID Nr. PA „SANT-TEX”2018/1. “Elektroenerģijas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vajadzībām 2018.gadam” Autors San-Tex 2241
Rādīt #