Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Nosaukums Autors Pēc skatījumu skaita
MOBILĀS METINĀŠANAS DŪMU FILTRĒŠANAS IEKĀRTAS PIEGĀDE, BĒRZPILS IELĀ 56, BALVI, BALVU NOVADS, ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-6 Autors San-Tex 255
Smilts-sāls konteineru iegāde ar piegādi Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56, Balvos, ID NR. P/A "SAN-TEX" 2023-5 Autors San-Tex 267
Daudzgadīgo stādu piegāde Balvu novada p/a “SAN-TEX”. ID NR. P/A “SAN-TEX” 2023-2 Autors San-Tex 370
Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu novada P/A “SAN-TEX” 2023.gadam. ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-1 Autors San-Tex 350
Tirgus izpēte Nr.P/A „SAN-TEX” 2022-34 „Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana monitoringa programmas ietvaros pēc B kategorijas atļaujas Nr.RE13IB0017” Autors San-Tex 281
Tirgus izpēte "Mehanizēta sniega tīrīšana P/A “SAN-TEX” apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos", ID NR. P/A „SAN-TEX” 2022-30 Autors San-Tex 311
Tirgus izpēte ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2022-29 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 40, Balvos energoefektivitātes pasākumu veikšana” (2) Autors San-Tex 324
Tiek pārtraukta tirgus izpēte ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2022-28 Autors San-Tex 252
Tirgus izpēte ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2022-28 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 40, Balvos energoefektivitātes pasākumu veikšana” Autors San-Tex 300
Tiek pārtraukta tirgus izpēte ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2022-24 "Ziemassvētku rotājumu iegāde ar piegādi Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX”" Autors San-Tex 272
Rādīt #