Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Nosaukums Autors Pēc skatījumu skaita
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX" 2024-3 „Pazemes ūdens analīžu veikšana, dzeramā ūdens analīžu veikšana pēc monitoringa programmas, dzeramā ūdens analīžu veikšana pēc dezinfekcijas un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana pēc B kategorijas atļaujas NR. Autors San-Tex 159
TIRGUS IZPĒTE Nr. P/A „SAN-TEX” 2024-2 TIEK PĀRTRAUKTA Autors San-Tex 161
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX" 2024-2 „Pazemes ūdens analīžu veikšana, dzeramā ūdens analīžu veikšana pēc monitoringa programmas, dzeramā ūdens analīžu veikšana pēc dezinfekcijas un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana pēc B kategorijas atļaujas NR. Autors San-Tex 156
Tirgus izpētes rezultāti:„Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56, Balvos.” ID NR. P/A “SAN-TEX” 2024-1 Autors San-Tex 167
„Malkas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56, Balvos.” ID NR. P/A “SAN-TEX” 2024-1 Autors San-Tex 135
Ar augiem apstādītu mākslīgo peldošo salu izveide, iegāde, montāža un uzstādīšana projekta “Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumi” ietvaros ID Nr. P/A „SAN-TEX” 2023 – 28 Autors San-Tex 162
Mehanizēta sniega tīrīšana P/A “SAN-TEX” apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos, ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-27 Autors San-Tex 165
GAISA PIESĀRŅOJUMU MAZINOŠU PASĀKUMU ĪSTENOŠANA TEĀTRA IELĀ 1, BALVOS, UZLABOJOT MĀJSAIMNIECĪBU SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS. ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-26 Autors San-Tex 163
GAISA PIESĀRŅOJUMU MAZINOŠU PASĀKUMU ĪSTENOŠANA TEĀTRA IELĀ 1, BALVOS, UZLABOJOT MĀJSAIMNIECĪBU SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS. ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-25 Autors San-Tex 175
Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana Teātra ielā 1, Balvos, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas, ID NR. P/A „SAN-TEX” 2023-24 Autors San-Tex 173
Rādīt #