JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
No 2020.gada 25.maija ūdens rādījumus var nodot caur Bill.me platformu no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai, lai nodrošinātu precīzāku ūdens patēriņa uzskaiti.

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Informācija Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2019 Autors San-Tex

       Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi veica būvnieks SIA „ĢL Konsultants”. Būvuzraudzību veica  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

       Kohēzijas fonda līdzfinansējums daļēji finansēja kanalizācijas tīklu  izbūvi, t.sk., triju sūkņu staciju izbūvi un tās ir 69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem. Proporcionāli tika segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Savukārt pašvaldība finansēja atlikušo daļu no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām, tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

     Projekta laikā tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 4818.35 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  4524.19 m garumā un 3 notekūdeņu sūknēšanas stacijas (Celtnieku un Ziedu ielu krustojums, Miera iela, Kooperatoru iela) . Tika radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

    Šī gada 24.oktobrī būvdarbi pabeigti. Tika parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

    Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi pēc nodošanas ekspluatācijā sastāda EUR 411 195,04 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi pēc nodošanas ekspluatācijā – EUR 570124,32.

     Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi par jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu ierīkošanu. Uz 2019.gada 24.oktobri tehniskie noteikumi izsniegti 73 dzīvojamo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 57 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaista gan neatkarīgus būvniekus, gan Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” sniegtos ūdens un kanalizācijas nozares darbinieku pakalpojumus.

 

    

 

 

Skatīts: 293