JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Trešdiena, 04 Septembris 2019 Autors San-Tex

       Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi veic būvnieks SIA „ĢL Konsultants”. 

       Būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi t.sk, triju sūkņu staciju izbūvi.  Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

      Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

      Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

      Pēc līguma nosacījumiem, būvnieka un būvuzrauga uzrādītajiem būvniecības laika grafikiem par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem jābūt paveiktiem līdz šā gada oktobra sākumam. Uz septembra pirmo nedēļu, projektā paredzētie darbi ir paveikti vidēji uz 90 procentiem. Atlikuši ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Kooperatoru ielā, kas tiks pabeigti līdz septembra vidum. Dārza un Miera ielās jau ir atjaunots ceļa asfalta segums. Asfalta segumu būvnieks atjaunoja arī tīklu pieslēguma vai izbūves vietās, kas šķērsoja krustojumus Sporta, Jaunatnes, Skolas, Rūpniecības, Pilsoņu, Ezera ielās un Lauku ielas posmā. Turpinās grants ceļa seguma atjaunošanas darbi pa kārtām. Septembra mēnesī tiks labiekārtotas kanalizācijas sūkņu staciju teritorijas, sakārtotas ceļu malas un atzaru pieslēgumu vietas. P/A ,,SAN-TEX’’ ārējā ūdensvada un kanalizācijas dienests kopā ar būvnieku un būvuzraugu veic jauno tīklu apsekošanu, notiek iepazīšanās ar ūdensvada noslēgarmatūras akām, ugunsdzēsības hidrantiem un kanalizācijas sūkņu stacijām.

      Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 576 323,14.

      Šobrīd paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Lauku ielā sastāda EUR 14178.50, Miera ielā EUR 62261.32, Dārza ielā EUR 27053.91, Zaļā ielā  EUR 39983.05, Bērzu un Pļavu  ielās EUR 94293.39, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 89703.27, Kooperatoru ielā EUR 7128.97

      Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Kooperatoru ielā EUR 45813.62, Miera ielā EUR 99415.83, Dārza ielā EUR 28191.15, Zaļā ielā EUR 44062.93, Bērzu un Pļavu ielās EUR 109742.50, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 158122.83. 

     Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi par jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu ierīkošanu. Uz 04.09.2019. tehniskie noteikumi izsniegti 73 dzīvojamo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 35 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaista gan neatkarīgus būvniekus, gan aģentūras „SAN-TEX” sniegtos ūdens un kanalizācijas nozares darbinieku pakalpojumus.

 

                                       Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kooperatoru ielā.

 

 Balvu novada p/a „SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

 

A.Pugejs

29113054

1431 skatījumi