JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Gāzes sistēmu apkalpošana

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013 Autors Super User

            Balvu pilsētas 39 daudzdzīvokļu mājām SIA „Latvijas propāna gāze” piegādā gāzi un veic sistēmu tehnisko apkopi.
Lai daudzdzīvokļu mājās tiktu veiktas profesionālas, kvalitatīvas un drošas gāzes sistēmu apkopes, kopējo, 2012.gada 18.jūnijā PA „San-Tex” noslēdza līgumu ar SIA „Latvijas propāna gāze” par dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmas tehnisko apkopi, par ko tika informēti arī visu māju vecākie. Ar šī līguma noslēgšanu „Latvijas propāna gāze” nes atbildību par gāzes sistēmu no pazemes tvertnes līdz gāzes krānam katrā dzīvoklī. Līgums sastādīts ievērojot 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.907, ar kuriem būtu jāiepazīstas arī katram dzīvokļa īpašniekam.

Līgums paredz, ka 5 gadu laikā uzņēmumam „Latvijas propāna gāze” jāveic dzīvojamo māju iekšējo gāzes apgādes sistēmu tehniskā apkope, kas ietver:

  • Cauruļvadu un to apsaistes ārējā apskate;
  • Noslēgierīču darbības un sistēmas hermētiskuma pārbaude;
  • Noplūžu profilakse gāzes starp-krāniem;
  • Apvalkcaurules un tās blīvējuma pārbaude (vietā, kur gāzes cauruļvads šķērso dzīvojamās mājas ārsienu);
  • Gāzes noplūdes likvidēšana pamatojoties uz pasūtītāja vai dzīvojamo māju iedzīvotāju pieprasījumu;
  • Darbi, kas saistīti ar gāzes patēriņa skaitītāju, noslēgkorķa, plombas, gāzes plīts montāžu vai demontāžu tiek veikti saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu;
  • Citus darbus, kas saistīti ar gāzes apgādes tehnisko nodrošināšanu, kas tiek veikti saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu, ņemot vērā Līguma noteikumus.

Lai arī līgumā noteikts, ka uzskaitītie darbi veicami 5 gadu laikā, puses vienojās, ka Balvu pilsētas dzīvojamo māju iekšējās gāzes apgādes sistēmas tehniskā apkope tiks paveikta 3 gadu laikā – līdz 2014.gada septembrim. Pašlaik pilsētā ir apsekotas 9 dzīvojamās mājas, kur dažās no tām konstatēta patvaļīga gāzes vadu krānu nomaiņa.


Par šiem tehniskās apkopes pakalpojumiem SIA „Latvijas propāna gāze” noteikusi maksu 0,92 Ls plus PVN 21%, kas kopā sastāda 1,12 Ls no katra dzīvokļa mēnesī, kas tiek maksāta no katras mājas uzkrātās apsaimniekošanas naudas. Šajā summā iekļautas arī avārijas dienesta izmaksas, ja to būtu nepieciešams izsaukt ārkārtas gadījumā. Pēc veiktajām pārbaudēm katras mājas dzīvoklī, tā īpašniekam jāparaksta darbu pieņemšanas-nodošanas akts.
Tomēr, lai samazinātu daudzdzīvokļu iedzīvotāju izmaksas, ar SIA „Latvijas propāna gāze” pārstāvjiem tika panākta vienošanās par maksas samazināšanu līdz 0,80 Ls bez PVN. Tomēr šāda maksa tiks piemērota ar 2014.gada septembri, kad iekšējās gāzes apgādes sistēmas tehniskā apkope tiks veikta visās 39 daudzdzīvokļu mājās. Bet līdz ar šādas maksas noteikšanu, dzīvokļu īpašniekiem pašiem būs jāveic darbi, kas saistīti ar gāzes patēriņa skaitītāju, noslēgkorķa, plombas, gāzes plīts montāžu vai demontāžu un citi darbi, kas saistīti ar gāzes apgādes tehnisko nodrošināšanu
SIA „Latvijas propāna gāze” aicina būt uzmanīgiem ar gāzes sistēmu lietošanu, gāzes balonu pieslēgšanu, lai neatkārtotos tādi notikumi kā Limbažos pērnajā gadā, kad gāzes tvertnes sprādziena rezultātā daudzdzīvokļu mājā bojā gāja divi cilvēki. Tāpat uzmanīgiem jābūt arī privātmāju īpašniekiem, jo nereti gāzes baloni tiek pievienoti nepareizi, radot gāzes noplūdes. Avārijas situāciju gadījumā novada iedzīvotāji var zvanīt pa tālruņiem:


SIA "Latvijas propāna gāze"         80000404
J.Pošeiko ( mob.tel.)             28234392


Avārijas dienests ir bezmaksas, ja gāzes noplūde tiek konstatēta pie aizvērta krāna. Šādos gadījumos tiek nodrošināta bezmaksas gāzes balona maiņa. Savukārt, ja tiek konstatēti citi bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ, avārijas dienesta pakalpojumi ir par maksu. Latvijas propāna gāze atgādina, ka gāzes balonu bezmaksas var samainīt tā tirdzniecības vietā, ja balona ventilis grūti griežas, neplūst gāze vai ir citas tehniskas nepilnības.
Latvijas propāna gāzes Balvu KAP gāzes balonu tirdzniecības punkti Balvu novadā:

6081 skatījumi