JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Ūdensskaitītāji un ar tiem saistītās problēmas

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013 Autors Super User

  Laiku pa laikam gandrīz katrs daudzdzīvokļu mājas iemītnieks, kurš norēķinās par ūdens patēriņu saskaņā ar ūdensskaitītāju rādījumiem, ir neapmierināts, saņemot rēķinu , kurā norādīta kāda neizprotama „starpība”. Daudziem jau apnicis skaidroties par šiem jautājumiem, tāpēc viņi atmet ar roku un samaksā, jo sevišķi, ja prasītā summa nav liela.
  Kas ir šī starpība un kā tā veidojas? Vienkāršiem vārdiem - tā ir starpība starp mājas kopējo ūdensskaitītāju un dzīvokļos patērētā ūdens daudzumu. Pēc Latvijas pilsētās veiktās izpētes ir noteikti šīs starpības iemesli un tie ir sekojoši : neuzskaitītais ūdens, kas aizpilda sistēmu ; ūdens noplūdes pagrabstāvos; mājas ievada skaitītāja neprecīzā darbība; dzīvokļu skaitītāju neprecīzā darbība; nepareizi uzstādīti skaitītāji; mehāniskā iedarbība uz skaitītājiem t.i. to bloķēšana; nepatiesu rādījumu uzrādīšana u.c.
  Kā jau minēju starpība veidojas arī no tā, ka skaitītāju nolasīšana notiek dažādās dienās norādot neīstus vai nepilnīgus skaitļus. Kā liecina prakse daļa iedzīvotāju patērēto apjomu noapaļo līdz  pilniem kubikmetriem, daži vispār aizmirst nolasīt un norāda no galvas izdomātos skaitļus. Protams ir arī apzinīgā daļa, kas uzrāda līdz pēdējam litram.  MK noteikumi Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka kārtību, kā tiek veikts aprēķins par patērēto ūdeni, ņemot vērā šo starpību starp dzīvokļu un mājas ūdensskaitītājiem.


  Pašlaik dzīvokļos izmanto vairāk nekā desmit dažādu ražotāju ūdensskaitītāju veidus, daudzi no šiem uzņēmumiem skaitītājus nemaz neražo. Šie skaitītāji tiek ekspluatēti jau ilgāk nekā 16 gadu – četrus starppārbaužu periodus, to metroloģiskie raksturlielumi pasliktinās un līdz ar to rādījumu starpības problēma saasinās. Skaitītāji, kurus sākām likt 1995.gadā, pēc savas konstrukcijas ir novecojuši. Vecās paaudzes A un B klases skaitītājiem ir zems jūtīguma slieksnis. Rezultātā māju ievada skaitītājs uzskaita visu to, ko nefiksē dzīvokļa ūdensskaitītājs un veidojas starpība  starp māju ievada skaitītāju un dzīvokļa skaitītāju summu.
  Kāds ir risinājums? Uz šodienu Latvijas tirgus jau piedāvā „C” klases ūdensskaitītājus bez magnētiskā sajūga ar augstāko jūtīguma slieksni 15 l/h. Uzliekot šos skaitītājus dzīvokļos un mājas ievada mezglā starpība automātiski samazinās zem 10%. Ieguvums nākotnē ir arī tas, ka jauno skaitītāju papildināšana ar bezvadu rādījumu nolasīšanas sistēmu, kas darbojas 150m attālumā, ar aizsardzību IP68, atmiņu un trim trauksmes signāliem, ļauj veikt kontroli un nolasīšanu bez piekļūšanas pie pašiem skaitītājiem.
  Vai mēs gribam pārmaksāt par kaut kādu starpību vai tomēr izmantot piedāvātos risinājumus, viss ir atkarīgs no ūdens lietotājiem. Aģentūra „SAN-TEX” var sniegt nepieciešamo informāciju un pakalpojumu, ja iedzīvotāji kopā ar mājas pārvaldnieku to vēlas. Patiesības labad jāsaka, ka jau divu daudzdzīvokļu māju iemītnieki ir uzsākuši darbības par jaunās paaudzes skaitītāju uzstādīšanas iespējām dzīvokļos.
  Pēc Saistošo noteikumu „Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Balvu novadā” izmaiņu apstiprināšanas tuvākā laikā, Balvu novadā tiks atļauts uzstādīt un ekspluatēt  tikai „C” klases ūdensskaitītājus.


 Balvu novada p/a „SAN-TEX”
direktors Uldis Sprudzāns

4781 skatījumi