JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Jaunu pieslēgumu izbūve

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Ceturtdiena, 31 Oktobris 2013 Autors Super User

       2010.gadā tika realizēts projekts „Balvu ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”. Projekta finansējuma avoti bija sekojošie :  ES Kohēzijas fonds, valsts piešķirtie līdzekļi, pašvaldības un Balvu pilsētas p/a „SAN-TEX” līdzfinansējums.
       Projekta ietvaros tika nodoti ekspluatācijā dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija ar jaudu  2000m3 diennaktī, trīs jauni artēziskie urbumi dziļumā 260m, tīrā ūdens pazemes rezervuārs ar tilpumu 750m3, otrā pacēluma sūkņu stacija. Dzeramā ūdens atdzelžošanas  stacija nodrošina dzeramā ūdens ieguvi un attīrīšanu jaunā kvalitātē. Vienlaicīgi tika izskaloti esošie ūdensvada tīkli 10500m kopējā garumā.
       Tāpat tika izbūvēti jauni ūdensvadi 5.59 km garumā pa Brīvības, Partizānu, Raiņa, Jaunatnes un Sporta ielām, kā arī saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīkli 3.02 km garumā pa Baznīcas, Brīvības, Jaunatnes un Sporta ielām. Lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu darbību, tika veikta kanalizācijas spiedvada 0.56 km garumā un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.
       Pabeidzot projektu , notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības nodrošinājums sastādīja 91%, bet ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības nodrošinājums 93%.


       Balvu novada pašvaldība no savas puses ir veikusi visus pasākumus, lai Balvu pilsētas iedzīvotājs varētu uzlabot savas dzīves līmeni t.i. izmantot dušu, vannu, veļas automātu, trauku mazgāšanas iekārtu, tualeti utt. Taču prakse liecina, ka ne visi individuālo māju iedzīvotāji izsaka vēlmi izmantot šo piedāvājumu. Iedzīvotāji it kā sadalās vairākās grupās t.i.  daļa jau izmanto šīs iespējas , citi ir kategoriski pretī un grib palikt pie  dzeramā ūdens akas un sausās tualetes, daļa vēl ir neziņā.
         2012.gadā p/a “SAN-TEX”  iegādājās nelielu manevrēt spējīgu miniekskavatoru JCB 8014 ar nolūku piedāvāt pakalpojumus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei pie individuālām mājām. Lai veiktu šo pieslēgumu , dzīvojamās mājas īpašnieks griežas mūsu aģentūrā ar iesniegumu par Tehnisko noteikumu izsniegšanu. Tehniskie noteikumu sagatavošanas un izsniegšanas maksa ir 5 Ls. Tālāk īpašnieks pats izvēlās būvnieku t.i. vai tas ir licencēts būvnieks , sertificēts speciālists vai arī mūsu aģentūra. Pirms darbu uzsākšanas tiek sagatavota tāme un būvdarbu veikšanas līgums. Pēc līguma parakstīšanas tiek uzsākti darbi ar izpildes garantijām. Šogad jau ir izsniegti Tehniskie noteikumi 12 jauniem potenciāliem pakalpojumu lietotājiem.
       Individuālo māju īpašnieki par izbūves jautājumiem var zvanīt pa tālruni 64507199 vai arī griezties p/a “SAN-TEX” katru darba dienu pie atbildīgajiem speciālistiem.
               

Balvu novada p/a “SAN-TEX” direktors  U.Sprudzāns

4424 skatījumi