JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts Nr. 5.3.1.0/17/I/007„ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Piektdiena, 27 Novembris 2020 Autors San-Tex

       Ņemot vērā, ka projekta ietvaros  izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku, Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu piesaisti.

       Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību objektam “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” š.g. 01.septembrī  ir uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. Šobrīd ir pabeigti visi apakšzemes darbi, tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 450 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  430 m garumā . Tika radīta iespēja pieslēgties 25 individuālām dzīvojamām mājām. Tehniskie noteikumi izsniegti 13 individuālām dzīvojamām mājām, pieslēgumi veikti 8 individuālām dzīvojamām mājām.

      Sākot ar 2020.gada 24. novembrī būvdarbos ir tehnoloģiskais pārtraukums . Pēc labvēlīgu meteoroloģisko apstākļu iestāšanās tiks veikta asfaltbetona seguma atjaunošana un labiekārtošanas darbi.

 

       Kopā ar pašvaldības līdzfinansējumu esam iegādājušies automašīnu DAF 45.220 ārējo tīklu nozares darbam pie kanalizācijas notekūdeņu tīklu decentralizēto sistēmu apkalpošanas  un remontiem ,kanalizācijas tīklu skalošanai un tīrīšanai ar hidrodinamisko iekārtu.

 

P/a “SAN-TEX ‘’direktors U. Sprudzāns

977 skatījumi