JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Piektdiena, 04 Septembris 2020 Autors San-Tex

           Ņemot vērā, ka projekta ietvaros  izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku, Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu piesaisti.

           Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību objektam “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” š.g. 01.septembrī  ir uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 450 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 430 m garumā.

Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 166855.00. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 77625.56 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 89229.44.

        Uz š.g. 01.jūlijā noslēgtā līguma pamata, būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”.  Būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas sastāda EUR 4961.00 t.sk.  PVN.

 Autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātājs SIA „ĢL Konsultants”.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.23% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

 

 Balvu novada p/a „SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

Skatīts: 889