JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts Nr. 5.3.1.0/17/I/007„ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Otrdiena, 27 Aprīlis 2021
Autors San-Tex

       Ņemot vērā, ka projekta ietvaros  izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku, Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu piesaisti.

       Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību objektam “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” 2020.gada 01.septembrī  bija uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.23% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

       Sākot ar 2020.gada 24. novembrī būvdarbos bija tehnoloģiskais pārtraukums, bet ņemot vērā labvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus, SIA “ĢL Konsultants” 15.04.2021.atsāka darbus būvobjektā. Paredzēts atjaunot asfalta segumu  un veikt ceļa nomales labiekārtošanas darbus. Projekta būvdarbus plānots pabeigt līdz š.g. maija mēneša beigām.

       Šobrīd ir pabeigti visi apakšzemes darbi, kopumā ir izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 450 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  430 m garumā . Tika radīta iespēja pieslēgties 25 individuālām dzīvojamām mājām. Tehniskie noteikumi ir izsniegti 14 individuālām dzīvojamām mājām, savukārt pieslēgumi veikti 13 individuālām dzīvojamām mājām. 

 

P/a “SAN-TEX ‘’direktors                                                                                                U. Sprudzāns

 

Par putniem piemērotiem putnu būrīšiem

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Otrdiena, 13 Aprīlis 2021
Autors San-Tex

        Iestājoties pavasarim, gandrīz katrā pašvaldībā tiek organizētas ar putnu būrīšiem saistītas aktivitātes. Diemžēl, katru gadu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (turpmāk – LOB) saskaras ar putniem neatbilstošu un pat bīstamu putnu būrīšu izgatavošanu gan pašvaldības un to institūciju rīkotos pasākumos, gan šādu būrīšu izlikšanu pašvaldības teritorijā. Lūdzam pašvaldības administrāciju un pasākumu organizatorus pievērst uzmanību LOB ieteikumiem putniem piemērotu būrīšu izgatavošanā un izlikšanā: 

    1. Nedrīkst būt gluda, noēvelēta būra priekšējās sieniņas iekšpuse. Ja būra sieniņa ir pārāk slidena, jaunie putni var nesasniegt skreju, netikt ārā no būra un aiziet tur iekšā bojā.

    2. Sēžampuļķītis pie skrejas ir lieks. Ja būrim ir šāds “puļķītis”, tas apdraud putnu mazuļus, jo ļauj lielākiem putniem piekļūt būra iemītniekiem. Būrīša iemītniekam iekļūšanai būrī šāds puļķītis nav vajadzīgs.

    3. Būra dēļiem jābūt vismaz divu centimetru biezumā. Tas nodrošinās piemērotu mikroklimatu putniem – pasargās no nosalšanas agros pavasara rītos un no pārkaršanas saulē.

    4. Grīda jāpienaglo starp sieniņām. Tas pasargās būri no piesūkšanās ar lietus ūdeni un ātras satrunēšanas, kas var apdraudēt ligzdu arī putnu ligzdošanas laikā, jo grīda var izkrist no būra pat ligzdošanas laikā.

    5. Mazākiem būrīšiem drošībai vēlams šaurs “gaitenis” pirms skrejas. Pasargājot putnus no plēsējiem, mazajiem jeb zīlīšu būrīšiem ieteicams izveidot pirms skrejas šauru, vismaz sešus centimetrus garu “gaiteni”, ko veido jumtiņa pārlaidums kopā ar zem skrejas pienaglotu vajadzīgā garuma dēlīti.

    6. Būrītim jābūt atveramam, lai to varētu iztīrīt. Sīkie dobumperētāji, izņemot mājas strazdus, ligzdu būvē pa virsu iepriekšējai ligzdai un pēc vairākām reizēm būrītī vairs nav vienas jaunai ligzdai.

 

Papildu informāciju par putniem piemērotu un drošu būrīšu izgatavošanu, kā arī būrīšu rasējumus un instrukcijas iespējams iegūt LOB interneta vietnē: https://www.lob.lv/noderigi/putnu-burisi/

Projekts Nr. 5.3.1.0/17/I/007„ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Piektdiena, 27 Novembris 2020
Autors San-Tex

       Ņemot vērā, ka projekta ietvaros  izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku, Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu piesaisti.

       Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību objektam “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” š.g. 01.septembrī  ir uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. Šobrīd ir pabeigti visi apakšzemes darbi, tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 450 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  430 m garumā . Tika radīta iespēja pieslēgties 25 individuālām dzīvojamām mājām. Tehniskie noteikumi izsniegti 13 individuālām dzīvojamām mājām, pieslēgumi veikti 8 individuālām dzīvojamām mājām.

      Sākot ar 2020.gada 24. novembrī būvdarbos ir tehnoloģiskais pārtraukums . Pēc labvēlīgu meteoroloģisko apstākļu iestāšanās tiks veikta asfaltbetona seguma atjaunošana un labiekārtošanas darbi.

 

       Kopā ar pašvaldības līdzfinansējumu esam iegādājušies automašīnu DAF 45.220 ārējo tīklu nozares darbam pie kanalizācijas notekūdeņu tīklu decentralizēto sistēmu apkalpošanas  un remontiem ,kanalizācijas tīklu skalošanai un tīrīšanai ar hidrodinamisko iekārtu.

 

P/a “SAN-TEX ‘’direktors U. Sprudzāns

Informācija no SIA Pilsētvides serviss

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Piektdiena, 25 Septembris 2020
Autors San-Tex