Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Citi pakalpojumi

Kategorija: Uncategorised Publicēts Svētdiena, 01 maijs 2022 Autors San-Tex
Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR)  Kopējā summa ar PVN (EUR)
 4.1  Kopēšana A4 vienpusēja  gab. 0,09 0,02 0,11
 4.2  Kopēšana A4 divpusējā  gab. 0,12 0,03 0,15
 4.3  Komisijas maksa par katru sniegto pakalpojumu norēķinu   centrā  gab. 0,83 0,17 1,00
4.4  Izrakstīto rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem piegāde (drukāts rēķins pastkastē) gab. 0,91 0,19 1,10
 4.5  Izziņu sagatavošana un izsniegšana (par komunālajiem   pakalpojumiem)  gab.  0,83  0,17  1,00
 4.6  Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksa **  1 gab. 69,16 14,52 83,68
 4.7  Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **  2 gab. 82,84 17,40 100,24
 4.8  Pārvietojamo tualešu kabīņu apkalpošanas izmaksas **  3 gab. 116,85 24,54 141,39
 4.9  Vienas kabīnes noma kopā ar apakšpunktiem (4.7-4.12)**  1diennakts  7,06  1,48  8,54
 4.10  Par katru nākošu diennakti kabīņu noma **  diennakts 4,70 0,99 5,69
 4.11  Kabīņu izmantošana ārpus Balvu pilsētas administratīvās   teritorijas   km  0,49  0,10 0,59
 4.12  Ūdens piegāde  m3 1,40 0,29 1,69
 4.13  Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana  m3 1,77 0,37 2,14

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts

** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

 

6845 skatījumi