Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Ūdensvads un kanalizācija

Kategorija: Uncategorised Publicēts Svētdiena, 01 maijs 2022 Autors San-Tex
Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Kopējā summa ar PVN (EUR)
 2.1  Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar   izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām   (sausā tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija   utt.)  ** tvertne 38,11 8,00 46,11
2.2  Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar   izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3 fiziskām un juridiskām personām   (sausā tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija   utt.)  svētku dienās, brīvdienās un virsstundās  tvertne 48,72 10,23 58,95
 2.3  Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar   izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, juridiskām personām   saimnieciski  fekālā kanalizācija ar   taukvielu, naftas produktu   piemaisījumu utt.(36,59x2,5=91,48) ** tvertne 91,92 19,30 111,22
 2.4  Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas („SAN-TEX”- objekts –   NAI - „SAN-TEX”) kad pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu   pilsētas administratīvās teritorijas  km 0,69 0,14 0,83
 2.5  Avārijas brigāde (ūdensvads – kanalizācija) pakalpojumi   (2 cilvēki) stunda 22,75 4,78 27,53
 2.6  Avārijas brigāde (ūdensvads – kanalizācija) pakalpojumi   (3 cilvēki) stunda 32,05 6,73 38,78
 2.7  Avārijas brigāde (ūdensvads – kanalizācija) pakalpojumi   (4 cilvēki) stunda 41,70 8,76 50,46
2.8  Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 izmantošana* stunda 28,00 5,88 33,88
2.9  Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 izmantošana  svētku   dienās, brīvdienās* stunda 37,96 7,97 45,93
 2.10  Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 transporta izmantošana   -   objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** km 0,46 0,10 0,56
2.11  Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 + piekabe transporta   izmantošana* stunda 31,92 6,70 38,62
2.12  Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 + piekabe transporta   izmantošana  svētku dienās, brīvdienās* stunda 41,88 8,79 50,67
2.13  Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 + piekabe transporta   izmantošana objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās   teritorijas** km 0,49 0,10 0,59
 2.14  Blietētāja BOMAG BVT 65 izmantošana stunda 10,00 2,31 13,31
  2.15   Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators) stunda 3,00 0,63 3,63
  2.16   Elektrostacijas CPG5500E 7,6 KW pakalpojumi (ģenerators) stunda 5,29 1,11 6,40
  2.17   Video inspekcijas sistēmas VIS 350 pakalpojumi stunda 19,58 4,11 23,69
 2.18  Automašīnas VW CADDY LIFE MS 5799 izmantošana ārpus Balvu   pilsētas  administratīvās teritorijas km 0,53 0,11 0,64
 2.19  Automašīnas VW CADDY LIFE MB 2661 izmantošana ārpus Balvu   pilsētas  administratīvās teritorijas  km 0,50 0.11 0,61
 2.20  Universālas mašīnas  FIAT HITACHI pakalpojumi* stunda 27,65 5,81 33,46
 2.21  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās,   brīvdienās, virsstundās* stunda 37,61 7,90 45,51
 2.22  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās* stunda  35,12 7,38 42,50
 2.23  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana* stunda 24,63 5,17 29,80
 2.24  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana svētku, brīvdienās un   virsstundās* stunda 34,59 7,26 41,85
2.25  DAF lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā stunda 79,15 16,62 95,77
2.26  DAF lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās un   virsstundās stunda 89,76 18,85 108,61
2.27  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3  fiziskām un juridiskām personām (sausā   tualete,  savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.)** tvertne 43,62 9,16 52,78
2.28  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 mfiziskām un juridiskām personām   (sausā   tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.)   svētku, brīvdienās un virsstundās**
tvertne 54,22 11,39 65,61
2.29

 DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m fiziskām un juridiskām personām saimnieciski   fekālā kanalizācija ar taukvielu piemaisījumu utt.   (43,62x3=130,86)** 

tvertne 130,86 27,48 158,34
2.30   DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3  ūdens** tvertne 21,73 4,56 26,29
2.31   DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3  ūdens  svētku, brīvdienās un   virsstundās ** tvertne 43,25 9,08 52,33
2.32  DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma   objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas km 1,22 0,26 1,48
2.33  Remontatslēdznieka pakalpojumi stunda 9,85 2,7 11,92
2.34  Remontatslēdznieka pakalpojumi svētku, brīvdienās un   virsstundās stunda 21,59 4,53 26,12
2.35  Tehnisko noteikumu sagatavošana privātpersonām stunda 39,45 8,28 47,73
2.36  Tehnisko noteikumu sagatavošana juridiskām personām stunda 55,23 11,60 66,83
2.37  Ūdenssūknis WT 30XK4 (Honda) pakalpojums stunda 12,23 2,57 14,80
2.38  Ūdenssūknis WT 30XK4 (Honda) pakalpojums svētku, brīvdienās   un virsstundās stunda 22,18 4,66 26,84
2.39  Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana (ārējo tīklu noslēgšana, pieslēgšana)  stunda 17,25 3,62 20,87

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts

** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

4636 skatījumi