JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Trešdiena, 04 Septembris 2019
Autors San-Tex

       Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi veic būvnieks SIA „ĢL Konsultants”. 

       Būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi t.sk, triju sūkņu staciju izbūvi.  Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

      Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

      Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

      Pēc līguma nosacījumiem, būvnieka un būvuzrauga uzrādītajiem būvniecības laika grafikiem par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem jābūt paveiktiem līdz šā gada oktobra sākumam. Uz septembra pirmo nedēļu, projektā paredzētie darbi ir paveikti vidēji uz 90 procentiem. Atlikuši ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Kooperatoru ielā, kas tiks pabeigti līdz septembra vidum. Dārza un Miera ielās jau ir atjaunots ceļa asfalta segums. Asfalta segumu būvnieks atjaunoja arī tīklu pieslēguma vai izbūves vietās, kas šķērsoja krustojumus Sporta, Jaunatnes, Skolas, Rūpniecības, Pilsoņu, Ezera ielās un Lauku ielas posmā. Turpinās grants ceļa seguma atjaunošanas darbi pa kārtām. Septembra mēnesī tiks labiekārtotas kanalizācijas sūkņu staciju teritorijas, sakārtotas ceļu malas un atzaru pieslēgumu vietas. P/A ,,SAN-TEX’’ ārējā ūdensvada un kanalizācijas dienests kopā ar būvnieku un būvuzraugu veic jauno tīklu apsekošanu, notiek iepazīšanās ar ūdensvada noslēgarmatūras akām, ugunsdzēsības hidrantiem un kanalizācijas sūkņu stacijām.

      Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 576 323,14.

      Šobrīd paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Lauku ielā sastāda EUR 14178.50, Miera ielā EUR 62261.32, Dārza ielā EUR 27053.91, Zaļā ielā  EUR 39983.05, Bērzu un Pļavu  ielās EUR 94293.39, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 89703.27, Kooperatoru ielā EUR 7128.97

      Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Kooperatoru ielā EUR 45813.62, Miera ielā EUR 99415.83, Dārza ielā EUR 28191.15, Zaļā ielā EUR 44062.93, Bērzu un Pļavu ielās EUR 109742.50, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 158122.83. 

     Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi par jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu ierīkošanu. Uz 04.09.2019. tehniskie noteikumi izsniegti 73 dzīvojamo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 35 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaista gan neatkarīgus būvniekus, gan aģentūras „SAN-TEX” sniegtos ūdens un kanalizācijas nozares darbinieku pakalpojumus.

 

                                       Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kooperatoru ielā.

 

 Balvu novada p/a „SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

 

A.Pugejs

29113054

Projekts „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Trešdiena, 05 Jūnijs 2019
Autors San-Tex

    Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, būvnieks SIA „ĢL Konsultants” pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, kurš ilga no 2018.gada 10. decembra līdz 2019. gada 2. maijam, atsāka ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatora ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

    Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 576 323,14.

   Patlaban paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Zaļā ielā sastāda EUR 35720,51, Bērzu un Pļavu ielās EUR 73480,61, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 20510,44, Miera ielā EUR 4287,40. 

    Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Miera ielā EUR 3737,37, Zaļā ielā EUR 37875,98, Bērzu un Pļavu ielās EUR 87079,55, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 66696,51. 

Ir izbūvētas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas Miera un Celtnieku ielās. Jūnijā tiks atjaunots ceļa segums Bērzu, Pļavu un Zaļajā ielās. 

    Dzīvojamo māju īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumiem Celtnieku un Miera ielās. 

    Uz 05.06.2019. tehniskie noteikumi izsniegti 31 dzīvojamo māju īpašniekiem. Pieslēgums veikts un noslēgti līgumi ar 18 māju īpašniekiem. Pieslēgumu veikšanai dzīvojamo māju īpašnieki piesaistīja gan būvniekus, gan arī izmantojot aģentūras „SAN-TEX” sniegtos pakalpojumus.

   Būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

   Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi t.sk, triju sūkņu staciju izbūvi.  Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

  Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

Celtnieku ielas ūdensvada pieslēguma izbūve uz Partizānu ielas.

  

Balvu novada p/a „SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

Par ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Pirmdiena, 01 Aprīlis 2019
Autors San-Tex

       

         Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” nosaka ūdens skaitītāja pārbaudes termiņu ne retāk kā reizi 4 gados.

Pastāv vairāki varianti, lai  veiktu ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu: 

  1. Ūdens skaitītāja pārbaudi, remontu organizē pats īpašnieks, īpašniekam pašam nopērkot un uzstādot jaunu skaitītāju. P/A “SAN-TEX” darbinieks veic uzstādītā ūdens  skaitītāja pārbaudi, noplombēšanu. CENA  - EUR 2,35/gab.;
  2. P/A “SAN-TEX” organizē ūdens skaitītāju pārbaudi tos uzstādot un  noplombējot. Ūdens skaitītāji ir verificēti. CENA – EUR 15,81/gab.;
  3. P/A “SAN-TEX” veic esošo skaitītāju nomaiņu pret jaunu skaitītāju. CENA – EUR 26.70/gab;
  4. P/A “SAN-TEX” uzstāda ūdens lietotāja nopirkto ūdens skaitītāju. CENA – EUR 6,41/gab.

        Lai nomainītu ūdens patēriņa skaitītāju, Jums jāveic priekšapmaksa P/A “SAN-TEX” norēķinu centrā Partizānu ielā 14 vai internetbankā maksājuma mērķī norādot vārdu uzvārdu, īpašuma adresi un telefona numuru. Tiklīdz nauda tiek ieskaitīta P/A “SAN-TEX” bankas kontā, darbinieks ar personu sazināsies, lai norunātu laiku, kad skaitītāju nomaiņa tiks veikta.

        Ja Jūsu īpašumā ir iztecējis ūdens patēriņa skaitītāja verifikācijas termiņš, tad, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 19.¹4.apakšpunktu, kas nosaka “kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām”Jūsu iesniegtie rādījumi turpmāk netiks ņemti vērā līdz tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija vai arī tiksiet brīdināti par ūdens padeves atslēgšanu.

Projekts „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Pirmdiena, 04 Marts 2019
Autors San-Tex

     Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, SIA „ĢL Konsultants” turpina ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatora ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

     Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi – EUR 576 323,14.

     Būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību SIA „Wesemann”.

     Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi, t.sk., triju sūkņu staciju izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

     Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

    Patlaban paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Zaļā ielā sastāda EUR 35720,51, Bērzu un Pļavu ielās EUR 80992.94, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 29092.80, Miera ielā EUR 14653.18, Lauku iela EUR 13008.10.

     Kanalizācijas tīklu izbūves darbi sastāda Miera ielā EUR 39174.40, Zaļā ielā EUR 37875,98, Bērzu un Pļavu ielās EUR 96115.47, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 103702.32. 

     Sakarā ar ziemas laika apstākļiem 2018.gada decembrī būvdarbi tika pārtraukti un tika pieņemts lēmums par tehnoloģisko pārtraukumu. Būvnieks sagatavoja būvdarbu objektu ielas atbilstoši ceļu satiksmes un ceļu uzturēšanas drošībai. 

     2019.gada pavasarī ņemot vērā laika apstākļus tiks pieņemts lēmums par būvdarbu turpināšanu. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi turpināsies Celtnieku un Miera ielās, kā arī tiks uzsākta tīklu izbūve Kooperatoru un Dārza ielu posmos. Būvdarbu nobeigumā tiks veikti grants seguma konstrukcijas un ceļa seguma virskārtas atjaunošanas darbi projektā paredzētajos apjomos. 

 

P/A ,,SAN-TEX’’ aicina dzīvojamo māju īpašniekus, kas plāno pieslēgties pie pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, interesēties par pieslēgumu izbūves iespējām.