JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās.

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Ceturtdiena, 30 Augusts 2018
Autors San-Tex

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

     Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, SIA „ĢL Konsultants” ir uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatora ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

    Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 993 256,63. Ūdensvada tīklu izbūves darbi sastāda EUR 416 993,49 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi –EUR 576 323,14.

   Uz šodienu paveiktie ūdensvada tīklu izbūves darbi Bērzu un Pļavu ielās sastāda EUR 21 168,76, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 10 136,04 apmērā. Kanalizācijas tīklu izbūves darbi Bērzu un Pļavu ielās EUR 32 420,78, Celtnieku un Ziedu ielās EUR 12 061,13 apmērā.

    Uz š.g. 26.aprīlī noslēgtā līguma pamata, būvuzraudzību veic  SIA „BaltLine Globe”.  Būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas sastāda EUR 26 610.32 t.sk.  PVN.

    Autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Wesemann”.

    Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi t.sk, triju sūkņu staciju izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

     Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

    Šogad paredzēts būvdarbus veikt Bērzu, Celtnieku, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās. Nākošajā gadā darbi turpināsies Dārza, Kooperatoru un Miera ielās. Paralēli notiks kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Celtnieku, Kooperatoru un Miera ielās.

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības aģentūras ''SAN-TEX''

direktors U.Sprudzāns

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Aicinām Balvu iedzīvotājus pieteikties, lai turpmāk rēķinus saņemtu elektroniskā veidā

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Otrdiena, 05 Jūnijs 2018
Autors San-Tex

Balvu novada pašvaldības aģentūra ''SAN-TEX'' aicina savus klientus pieteikties, lai tupmāk savus rēķinus saņemtu elektroniskā veidā.

Pieteikties var sūtot  iesniegumu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai aizpildot to Balvu novada pašvaldības aģentūrā "SAN-TEX", Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

Iesniegums pieejams ŠEIT.

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”.

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Pirmdiena, 04 Jūnijs 2018
Autors San-Tex

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”.

Pēc publiskā iepirkuma rezultātu apkopošanas, š.g. 26.aprīlī tika noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA „BaltLineGlobe” par būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvdarbu laikā. Būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas sastāda EUR 26 610.32 t.sk.  PVN.

Vienlaicīgi tika veikts atklātais konkurss par “’Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību. Tiesības veikt šos būvdarbus ieguva SIA “ĢL Konsultants”. Pamatsumma sastāda 993 256.63 EUR, PVN 208 583.89 EUR.

Kā jau minējām ,būvniecības kopējie izdevumi ir  993256.63EUR (bez PVN), no kuriem  kopējie attiecināmie izdevumi sastāda  576323.14 EUR (bez PVN).

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas izbūvi t.sk. triju sūkņu staciju izbūvi Celtnieku, Kooperatoru un Miera ielās. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.63% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

 Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

Autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Wesemann”.

No būvnieka un būvuzrauga puses uz šo brīdi notiek nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana Balvu novada pašvaldības būvvaldē. Būvdarbus paredzēts uzsākt jūnija sākumā.

Tā kā Balvos pašlaik notiek stadiona rekonstrukcija, tad ūdenssaimniecības projekta būvdarbi vispirms tiks uzsākti Bērzu ielā, lai neaizkavētu stadiona būvdarbus. Šogad paredzēts būvdarbus veikt Bērzu, Celtnieku, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās. Nākošajā gadā darbi turpināsies Dārza, Kooperatoru un Miera ielās. Paralēli notiks kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Celtnieku, Kooperatoru un Miera ielās.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības aģentūras ''SAN-TEX''

direktors U.Sprudzāns

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties līdzfinansējumam māju pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai

Kategorija: Raksti, publikācijas
Publicēts Piektdiena, 18 Maijs 2018
Autors San-Tex

No 2018.gada 21.maija līdz 29.jūnijam Balvu novada dzīvojamo māju īpašnieki aicināti iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, lai pieslēgtu savas mājas centralizētajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai.

Balvu novada dome 2018.gada 8.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.10/2018 “Par Balvu novada” pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, lai veicinātu privātā sektora māju pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2018.gada 13.aprīlī.

Pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu novada teritorijā esošam īpašumam.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu apmaksai, bet ne vairāk kā EUR 400 viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura nekustamais īpašums pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas dienā atbilst šādiem nosacījumiem:

1.pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;

2.pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai kanalizācijai;

3.pretendentam jau ir noslēgts līgums par kanalizācijas izmantošanu vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.

 

Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

1.lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

2.esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);

3.jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

4.jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

 

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam līdz 2018.gada 29.jūnijam Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2.stāvā 23.kab.) vai pagasta pārvaldēs jāiesniedz:

1.pieteikums

2.saistošo noteikumu 10.punktā norādīto kategoriju apliecinoši dokumenti, ja tie nav pieejami pašvaldībā.

 

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni + 371 29113054 vai +371 28673272

Balvu novada domes 2018.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.10/2018 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai” pieejami: www.san-tex.lv un www.balvi.lv

 

 2018.gada 8.marta saistošie noteikumi Nr.10/2018 “Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai” pieejami ŠEIT

Tehnisko noteikumu pieprasījums par objekta pievienošanos pilsētas ūdensvada tīklam vai kanalizācijas tīklam pieejami ŠEIT.