JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts „ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Ceturtdiena, 12 Augusts 2021 Autors San-Tex

          Ņemot vērā, ka projekta ietvaros  izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku, Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu piesaisti.

          Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību objektam “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” 2020.gada 01.septembrī  bija uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. 

         Šobrīd ir pabeigti visi apakšzemes darbi, kopumā ir izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 450 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  430 m garumā. Tika atjaunots asfalta segums visas ielas platumā un garumā, kur notika būvdarbi. Pēc projekta īstenošanas 25 individuālām dzīvojamām mājām ir iespēja pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Tehniskie noteikumi ir izsniegti 15 individuālām dzīvojamām mājām, savukārt pieslēgumi veikti 13 individuālām dzīvojamām mājām un vienai dzīvokļu mājai ( 3 dzīvokļi), kur centralizēto ūdeni un kanalizācijas sistēmu izmanto 50 iedzīvotāji. 

2021. gada 24. maijā būvdarbi pabeigti. 2021. gada 08. jūnijā parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

         Līguma summa par būvdarbu izpildi ir EUR 166855.00. Ūdensvada tīklu izbūves darbi, pēc nodošanas ekspluatācija, sastāda EUR 77625.56 un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, pēc nodošanas ekspluatācija, EUR 89229.44.