JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Projekts Nr. 5.3.1.0/17/I/007„ Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” turpinās

Kategorija: Raksti, publikācijas Publicēts Otrdiena, 27 Aprīlis 2021 Autors San-Tex

       Ņemot vērā, ka projekta ietvaros  izbūvējot ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Bērzu, Celtnieku, Dārza, Kooperatoru, Lauku, Miera, Pļavu, Zaļā un Ziedu ielās Balvos, radās projektam paredzēto līdzekļu ietaupījums, tika nolemts turpināt līdzekļu piesaisti.

       Pamatojoties uz 2020.gada 11.maija noslēgto līgumu Nr. ST/2020/1.5/19/LI par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecību objektam “Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”, SIA „ĢL Konsultants” 2020.gada 01.septembrī  bija uzsācis ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Ķiršu ielā Balvos. 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums paredz daļēji finansēt tikai saimnieciskās kanalizācijas tīklu  izbūvi. Proporcionāli tiek segti tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda  69.23% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

Savukārt pašvaldībai jāfinansē atlikusī daļa no saimnieciskās kanalizācijas izbūves  izmaksām, tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksām. Tāpat arī visas izmaksas, kas saistītas ar ūdensvada izbūves izmaksām.

       Sākot ar 2020.gada 24. novembrī būvdarbos bija tehnoloģiskais pārtraukums, bet ņemot vērā labvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus, SIA “ĢL Konsultants” 15.04.2021.atsāka darbus būvobjektā. Paredzēts atjaunot asfalta segumu  un veikt ceļa nomales labiekārtošanas darbus. Projekta būvdarbus plānots pabeigt līdz š.g. maija mēneša beigām.

       Šobrīd ir pabeigti visi apakšzemes darbi, kopumā ir izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 450 m garumā, jauni kanalizācijas tīkli  430 m garumā . Tika radīta iespēja pieslēgties 25 individuālām dzīvojamām mājām. Tehniskie noteikumi ir izsniegti 14 individuālām dzīvojamām mājām, savukārt pieslēgumi veikti 13 individuālām dzīvojamām mājām. 

 

P/a “SAN-TEX ‘’direktors                                                                                                U. Sprudzāns

 

Skatīts: 502