Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-30 „Bruģētas gājēju ietves izbūves darbu veikšana pie Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 89, Balvos”

Kategorija: Tirgus izpētes Publicēts Otrdiena, 06 Augusts 2019 Autors San-Tex
 Līguma priekšmets  Bruģētas gājēju ietves izbūves darbu veikšana pie Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”   pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 89, Balvos
 Pieteikumu/piedāvājumu   iesniegšanas termiņš  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.08.2019. Plkst. 10:00
 Iesniegšanas vieta  Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
 Iesniegšanas veids  Piedāvājumi jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē personīgi, ar kurjeru vai atsūtot pa pastu,   kā arī piedāvājumu var iesniegt elektroniskā formā. Tam jābūt parakstītam ar elektroniski   drošo   parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu
 Pielikumi:

    1.  Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

    2.  Tāme

1004 skatījumi