Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-29 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieejas jumtiņa, lieveņa remontdarbi un gājēju ietves pacelšana Tirgus ielā 3, Balvos”

Kategorija: Tirgus izpētes Publicēts Pirmdiena, 05 Augusts 2019 Autors San-Tex
 Līguma priekšmets  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieejas jumtiņa, lieveņa remontdarbi un gājēju   ietves pacelšana Tirgus ielā 3, Balvos
 Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas   termiņš  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.08.2019. Plkst. 10:00
 Iesniegšanas vieta  Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
 Iesniegšanas veids  Piedāvājumi jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē personīgi, ar kurjeru   vai atsūtot pa pastu, kā arī piedāvājumu var iesniegt elektroniskā formā. Tam   jābūt parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu
 Pielikumi:

 1.  Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

 2.  Tāme Nr.1

 3.  Tāme Nr.2

Skatīts: 830