Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-28 „Gājēju celiņu atjaunošanas darbu veikšana, veco soliņu demontāža un jauno soliņu uzstādīšana Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” apsaimniekošanā esošajai daudzdzīvokļu mājai Ezera ielā 16, Balvos, Balvu n

Kategorija: Tirgus izpētes Publicēts Piektdiena, 02 Augusts 2019 Autors San-Tex
 Līguma priekšmets  Gājēju celiņu atjaunošanas darbu veikšana, veco soliņu demontāža un jauno soliņu   uzstādīšana  Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”  apsaimniekošanā   esošajai daudzdzīvokļu mājai Ezera ielā 16, Balvos, Balvu novadā
 Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas   termiņš  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 09.08.2019. plkst.10:00
 Iesniegšanas vieta  Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
 Iesniegšanas veids  Piedāvājumi jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē personīgi, ar kurjeru vai   atsūtot pa pastu, kā arī piedāvājumu var iesniegt elektroniskā formā. Tam jābūt   parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu
 Pielikumi:

 1. Informācija par tirgus izpētes priekšmetu;

 2. Tāme;

 3. Tehniskā specifikācija soliņiem

Skatīts: 794