Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-31 „Ietves bruģa un lieveņa izbūve pie Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas otrās ieejas Brīvības ielā 66, Balvos”

Kategorija: Tirgus izpētes Publicēts Trešdiena, 07 Augusts 2019 Autors San-Tex
 Līguma priekšmets  Ietves bruģa un lieveņa izbūve pie Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX”   pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas otrās ieejas Brīvības ielā 66,   Balvos
 Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas   termiņš  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.08.2019. Plkst. 10:00
 Iesniegšanas vieta  Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501
 Iesniegšanas veids  Piedāvājumi jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē personīgi, ar kurjeru vai   atsūtot pa pastu, kā arī piedāvājumu var iesniegt elektroniskā formā. Tam jābūt   parakstītam ar elektroniski drošo parakstu un apstiprinātam ar laika zīmogu
 Pielikumi:

  1.  Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

  2.  Tāme

 

Skatīts: 830