Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Virsraksts Autors Skatījuma skaitītājs
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-24 „Jaunas pārvietojamas augstspiediena iekārtas iegāde cauruļvadu skalošanai” Autors San-Tex 850
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-23 „Jaunas paaugstinātas izturības piekabes iegāde Balvu novada P/A „SAN-TEX” darbības nodrošināšanai” Autors San-Tex 845
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-26 „Automašīnu stāvlaukuma izbūve pie P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamās mājas Tautas ielā 4, Balvos” Autors San-Tex 826
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-25 „Siltummezgla rekonstrukcija (neatkarīgais pieslēgums) un maģistrālo apkures cauruļvadu nomaiņa bēniņos P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamajai mājai Tirgus ielā 1, Balvos” Autors San-Tex 842
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-22 „Jaunu ieejas ārdurvju izgatavošana P/A „SAN-TEX” apsaimniekojamajām mājām Brīvības ielā 68, Balvos un Pansionāta apbraucamajā ielā 2, Celmene, Kubulu pagasts, un piegāde P/A „SAN-TEX” teritorijā, Bērzpils ielā 5 Autors San-Tex 823
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-21 „Automašīnu stāvlaukuma izbūve pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tautas ielā 4” Autors San-Tex 811
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2019-19 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ieejas jumtiņa, lieveņa remontdarbi un gājēju ietves pacelšana Tirgus ielā 3.” Autors San-Tex 856
Tirgus izpēte Nr.P/A SAN-TEX 2019-14 "Komercautomašīnas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" vajadzībām" Autors San-Tex 918
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2019-13 „Divu pārvietojamo tualešu iegāde” Autors San-Tex 942
Tirgus izpēte Nr.P/A SAN-TEX 2019-11 "Komercautomašīnas piegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" vajadzībām" Autors San-Tex 967
Rādīt #