Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

SAN-TEX tirgus izpētes

Nosaukums Autors Pēc skatījumu skaita
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-8 „Projekta izstrāde iekšējo maģistrālo tīklu izbūvei P/A “SAN-TEX” apsaimniekošanā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai, kas atrodas Pansionāta apbraucamajā ielā 2, Celmenē, Kubulu pagastā Balvu novadā.” Autors San-Tex 330
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-7 „Ziemassvētku rotājumu iegāde ar piegādi” Autors San-Tex 381
Tirgus izpēte Nr. P/A “SAN-TEX” 2021-6 „Beramās tehniskās sāls iegāde” Autors San-Tex 372
Tirgus izpēte Nr. P/A "SAN-TEX" 2021-5 „Skalotas smilts iegāde” Autors San-Tex 405
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-4 „Cauruļvadu CCTV inspekcijas iekārtas iegāde Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” vajadzībām ar piegādi Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā” Autors San-Tex 435
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-3 „Daudzdzīvokļu mājas Bērzpils ielā 11/13 PVC logu un palodžu izgatavošana un nomaiņa kāpņutelpā ar pilnu apdari” Autors San-Tex 932
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-2 „Daudzdzīvokļu mājas Tautas ielā 13 PVC logu un palodžu izgatavošana un nomaiņa kāpņutelpās ar pilnu apdari” Autors San-Tex 436
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2021-1 „OCTA apdrošināšanas polišu izmaksas Balvu novada P/A „SAN-TEX” transportlīdzekļiem” Autors San-Tex 567
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2020-13 „Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana monitoringa programmas ietvaros pēc B kategorijas atļaujas Nr. RE13IB0017” Autors San-Tex 575
Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2020-12 „Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīžu veikšana monitoringa programmas ietvaros pēc B kategorijas atļaujas Nr.RE13IB0017” Autors San-Tex 517
Rādīt #