Avārijas dienests 24/7 - 20222011

 

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Ūdensvads un kanalizācija

Kategorija: Uncategorised
Publicēts Svētdiena, 01 maijs 2022
Autors San-Tex
Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Kopējā summa ar PVN (EUR)
 2.1  Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar   izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, fiziskām un juridiskām personām   (sausā tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija   utt.)  ** tvertne 32,33 6,79 39,12
2.2  Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar   izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3 fiziskām un juridiskām personām   (sausā tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija   utt.)  svētku dienās, brīvdienās ** tvertne 36,27 7,62 43,89
 2.3  Asenizācijas mašīna GAZ 5312 CZ 1754, objekta izsūknēšana ar   izsūknējamo tilpumu   līdz 3 m3, juridiskām personām   saimnieciski  fekālā kanalizācija ar   taukvielu, naftas produktu   piemaisījumu utt.(32,33x2,5=80,82) ** tvertne 80,82 16,97 97,79
 2.4  Asenizācijas mašīnas transporta izmaksas („SAN-TEX”- objekts –   NAI - „SAN-TEX”) kad pasūtījuma objekts atrodas ārpus Balvu   pilsētas administratīvās teritorijas ** km 0,54 0,11 0,65
 2.5  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi   (2 cilvēki) h 20,48 4,30 24,78
 2.6  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi   (3 cilvēki) h 27,86 5,85 33,71
 2.7  Avārijas brigāde (ūdensvada – kanalizācija) pakalpojumi   (4 cilvēki) h 35,23 7,40 42,63
2.8  Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 izmantošana **  h  23,49 4,93 28,42
2.9  Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 izmantošana  svētku   dienās, brīvdienās ** h 27,24 5,72 32,96
 2.10  Automašīnas OPEL MOVANO MB 6344 transporta izmantošana   -   objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** km 0,39 0,08 0,47
 2.11  Blietētāja BOMAG BVT 65 izmantošana h 9,52 2,00 11,52
  2.12   Elektrostacijas Phoenix 3000 pakalpojumi (ģenerators) h 2,76 0,58 3,34
  2.13   Elektrostacijas CPG5500E 7,6KW pakalpojumi (ģenerators)  h  5,01 1,05 6,06
  2.14   Video inspekcijas sistēmas VIS 350 pakalpojumi  h  17,59 3,69 21,28
 2.15  Automašīnas VW CADDY MS5799 izmantošana ārpus Balvu   pilsētas  administratīvās teritorijas km 0,32 0,07 0,39
 2.16  Automašīnas VW CADDY MB2661 izmantošana ārpus Balvu   pilsētas  administratīvās teritorijas  km 0,30 0,06 0,36
 2.17  Universālas mašīnas  FIAT HITACHI pakalpojumi h 22,92 4,81 27,73
 2.18  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi svētku dienās,   brīvdienās, virsstundās h 29,31 6,16 35,47
 2.19  Universālas mašīnas FIAT HITACHI pakalpojumi nakts stundās  h  26,12 5,49 31,61
 2.20  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana * h 11,50 2,42 13,92
 2.21  Mini ekskavatora JCB 8014 izmantošana svētku, brīvdienās un   virsstundās * h 12,14 2,55 14,69
2.22  DAF lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā h 63,62 13,36 76,98
2.23  DAF lietus un fekālās kanalizācijas notekūdeņu tīklu skalošana   cauruļvados līdz 250 mm diametrā svētku, brīvdienās un   virsstundās h 69,87 14,67 84,54
2.24  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3  fiziskām un juridiskām personām (sausā   tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.) ** tvertne 32,98 6,93 39,91
2.25  DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 mfiziskām un juridiskām personām   (sausā   tualete,   savācējakas, saimnieciski fekālā kanalizācija utt.)   svētku, brīvdienās un virsstundās **
tvertne 36,22 7,61 43,83
2.26

 DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3  ar taukvielu piemaisījumu utt.   (32,98*=98,94) ** 

tvertne 98,94 20,78 119,72
2.27   DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3  ūdens ** tvertne 20,37 4,28 24,65
2.28   DAF asenizācijas mašīna, objekta izsūknēšana ar izsūknējamo   tilpumu līdz 3 m3  ūdens  svētku, brīvdienās un   virsstundās ** tvertne 37,96 7,97 45,93
2.29  DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma   objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas km 0,55 0,12 0,67
2.30  DAF asenizācijas mašīnas transporta izmaksas, ja pasūtījuma   objekts atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās   teritorijas svētku, brīvdienās un virsstundās  km 0,72 0,15 0,87
2.31  Remontatslēdznieka pakalpojumi h 8,41 1,77 10,18
2.32  Remontatslēdznieka pakalpojumi svētku, brīvdienās un   virsstundās h 15,68 3,29 18,97

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts

** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

Dzīvojamā fonda remontceltniecības darbi

Kategorija: Uncategorised
Publicēts Svētdiena, 01 maijs 2022
Autors San-Tex
 Nr.p.k.  Pakalpojums  Vienība  Cena bez PVN (EUR)  PVN 21% (EUR)  Kopējā summa ar PVN (EUR)
3.1  Remontstrādnieka pakalpojumi h 6,84 1,44 8,28
3.2  Blietētāja BOMAG B P8/34 izmantošana h 8,30 1,74 10,04
3.3  Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC izmantošana ** h 32,46 6,82 39,28
3.4  Autopacēlāja ZIL 130, BC22MC transporta izmaksas – objekts   atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas ** km 0,54 0,11 0,65
3.5  Automašīnas VW Transporter HH 5359 pakalpojumi h 23,11 4,85 27,96
3.6  Automašīnas VW Transporter HH 5359 pakalpojumi - objekts   atrodas ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas km 0,39 0,08 0,47
3.7  Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi h  22,75 4,78

27,53

3.8  Intrall Lublin 3 transporta pakalpojumi- objekts atrodas ārpus   administratīvas teritorijas km  0,38 0,08 0,46

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts

** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas

Avārijas dienesta pakalpojumi, elektroremontdarbi

Kategorija: Uncategorised
Publicēts Svētdiena, 01 maijs 2022
Autors San-Tex

 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Cena bez PVN (EUR) PVN 21%  (EUR) Kopējā summa ar PVN (EUR)
 1.1  Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez izlietnes noņemšanas  gab. 11,58 2,43 14,01
 1.2  Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes noņemšanu  gab. 25,33 5,32 30,65
 1.3  Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar dušas vadu vannas istabā  gab. 11,58 2,43 14,01
 1.4  Izlietnes nomaiņa  gab. 25,33 5,32 30,65
1.5  Klozetpoda nomaiņa  gab. 28,77 6,04

34,81

1.6  Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa  gab. 18,45 3,87 22,32
 1.7  Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana viena vieta 11,58 2,43 14,01
 1.8  Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana divas vietas 15,02 3,15 18,17
 1.9  Verificēta ūdens skaitītāju nomaiņa, tajā skaitā plombēšana  gab. 17,81 3,74 21,55
 

 * katra nākamā verificēta skaitītāja nomaiņa, tajā skaita       

    plombēšana +7,95 EUR (bez PVN)

2 gab.

3 gab.

4 gab.

5 gab.

25,76

33,71

41,66

49.61

5,41

7,08

8,75

10,42

31,17

40,79

50,41

60,03

1.10  Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī gadījumos, kad īpašnieks   pats uzstāda ūdens skaitītāju  gab. 3,72 0,78 4,50
1.11  Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna ūdens skaitītāja   uzstādīšana bez materiāliem  gab. 31,36 6,59 37,95
 1.12  Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar materiāliem  gab. 37,85 7,95 45,80
 1.13  Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja uzstādīšana,   noplombēšana gab. 9,58 2,01 11,59
 1.14  Santehniķa pakalpojumi  h 6,56

1,38

7,94
 1.15  Radiatora maiņas pakalpojumi  gab. 67,55 14,19 81,74
 1.16  Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi  gab. 54,04

11,35

65,39
 1.17  Ierīces ”COBRA” pakalpojumi 1 operācija 64,05 13,45 77,50
 1.18  Elektriķa pakalpojumi   h 8,37 1,76 10,13
 1.19  Elektroloka metinātāja pakalpojumi   h 7,21 1,51 8,72
 1.20  Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pakalpojumi   h 20,02 4,20 24,22
 1.21  Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi   h 17,85 3,75 21,60

 

 

Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi

Kategorija: Uncategorised
Publicēts Svētdiena, 01 maijs 2022
Autors San-Tex
 Nr.p.k.  Pakalpojums  Vienība  Cena bez PVN (EUR)  PVN 21% (EUR)  Kopējā summa ar PVN (EUR)
4.1  Strādnieka pakalpojumi  h  7,18 1,51  8,69
4.2  Sētnieka pakalpojumi  h 7,00 1,47 8,47
4.3  Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās  h  13,04 2,74 15,78
4.4  Sētnieka pakalpojumi nakts stundās  h 10,02 2,10 12,12
4.5  Strādnieka-traktorista pakalpojumi  h 8,02 1,68 9,70
4.6  Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653 KD   h 8,31 1,75 10,06
4.7  Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653   KD svētku dienās, brīvdienās, virsstundās   h  15,49 3,25 18,74
4.8  Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"545 RX pakalpojuma   izmantošana   h  8,49 1,78 10,27
4.9  Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"545 RX pakalpojuma   izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās   h  15,82 3,32 19,14
4.10  Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560 XP pakalpojumu   izmantošana  h  7,68 1,61 9,29
4.11   Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560 XP pakalpojumu   izmantošana svētku dienās, brīvdienās un  virsstundās   h  14,31 3,01 17,32
4.12  Strādnieka ar krūmgriezi „Husqvarna” 345FR pakalpojumi h 7,80 1,64 9,44
4.13  Strādnieka ar krūmgriezi „Husqvarna” 345FR pakalpojumi svētku   dienās, brīvdienās un virsstundās h 14,53 3,05 17,58
4.14  Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna - RC 320 TS *  h  12,49 2,62 15,11
4.15  Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna - RC 320 TS svētku   dienās, brīvdienās un virsstundās*  h  23,28 4,89 28,17
4.16  Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW *  h  11,60 2,44 14,04
4.17  Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW svētku dienās,   brīvdienās, virsstundās *  h 21,62 4,54 26,16
4.18  Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT *  h 10,35 2,17 12,52
4.19  Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT svētku   dienās, brīvdienās un  virsstundās *  h  19,29 4,05 23,34
4.20  Traktora Belarus MK 320 izmantošana  h 17,57 3,69 21,26
4.21  Traktora Belarus MK 320  izmantošana svētku dienās, brīvdienās   un virsstundās  h 28,20 5,92 34,12
4.22  Traktora Belarus MK 320  izmantošana nakts stundās  h 22,88 4,80 27,68
4.23  Traktora Belarus MK 320 izmantošana ar piekabi  h 17,95 3,77 21,72
4.24  Traktora Belarus MK 320 izmantošana ar piekabi svētku dienās,   brīvdienās un virsstundās   h 28,81 6,05 34,86
4.25  Traktora Belarus MK 320 izmantošana ar piekabi nakts stundās  h 23,38

4,91

28,29
4.26  Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi sniega tīrīšanai  h 17,68 3,71 21,39
4.27  Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku   dienās, brīvdienās un virsstundās  h 28,38 5,96 34,34
4.28  Traktora Belarus MK320 pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts   stundās  h 23,03 4,84 27,87
4.29  Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai  h 18,03 3,79 21,82
4.30  Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai   svētku dienās, brīvdienās un virsstundās  h 28,94 6,08 35,02
4.31  Traktora Belarus MK320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai nakts   stundās  h 23,48 4,93 28,41
4.32  Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana  h 14,91 3,13 18,04
4.33  Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana  svētku dienās,   brīvdienās, virsstundās  h 21,21 4,45 25,66
4.34  Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana nakts stundās  h 18,06 3,79 21,85
4.35  Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai  h 15,78 3,31 19,09
4.36  Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai   svētku dienās, brīvdienās, virsstundās  h 22,44 4,71 27,15
4.37  Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai   nakts  stundās  h 19,11 4,01 23,12
4.38  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pļaušanas pakalpojumi  h 25,73 5,40 31,13
4.39  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi svētku   dienās  un brīvdienās, virsstundās  h 37,17 7,81 44,98
4.40  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi nakts stundās  h 31,45 6,60 38,05
4.41  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi  h 26,12 5,49 31,61
4.42  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi   svētku dienās un brīvdienās, virsstundās  h 37,74 7,93 45,67
4.43  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi   nakts stundās  h 31,93 6,71 38,64
4.44  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega   tīrīšanai  h 25,77 5,41 31,18
4.45  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega   tīrīšanai svētku dienās un brīvdienās, virsstundās  h 37,23 7,82 45,05
4.46  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega   tīrīšanai nakts stundās  h 31,50 6,62 38,12
4.47  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls   kaisīšana  h 25,78 5,41

31,19

4.48  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls   kaisīšana svētku dienās un brīvdienās, virsstundās  h 37,24 7,82 45,06
4.49  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts-sāls   kaisīšana nakts stundās  h 31,51 6,62 38,13
4.50  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar Hydrog   OKP 600/2100 savācējmitrinātājslotu  h  26,55 5,58 32,13
4.51  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar Hydrog   OKP 600/2100 savācējmitrinātājslotu svētku dienās un   brīvdienās, virsstundās  h 38,36 8,06 46,42
4.52  Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar Hydrog   OKP 600/2100 savācējmitrinātājslotu nakts stundās h 32,45 6,81 39,26

* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts

** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas