Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam

Avārijas dienesta bezmaksas sniegtie pakalpojumi

Kategorija: Uncategorised Publicēts Pirmdiena, 08 Augusts 2016 Autors Super User

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”

 

AVĀRIJAS DIENESTA

 

bezmaksas sniegtie pakalpojumi

 

 

 

Iekšējie ūdensvada tīkli

 

 • Bojājumu lokalizācija t.i. dzīvojamās mājas atslēgšana no tīkla. Sažņaugu iepriekšējā izgatavošana un uzlikšana. Ūdens padeves nodrošināšana pēc bojājumu novēršanas.

 • Ūdensvada tīkla tecējumu novēršana. Blīvējumu nomaiņa.

 • Karstā ūdensvada tīklu atgaisošana.

 • Ūdensskaitītāju, plombu tehniskā stāvokļa un ūdens patēriņa kontrole.

 • Rupjo piemaisījumu filtru tīrīšana ievada mezglos.

 • Ūdensvada ievada remonti un nomaiņa līdz dzīvojamās mājas ievada ventilim.

 • Maģistrālo tīklu plānoto remontu laikā iespējama ūdens piegāde cisternā (remontu ilgums pārsniedz 7 stundas).

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas tīklu pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Saimnieciski – fekālās kanalizācijas tīkli

 

Iekšējie tīkli

 

 • Iekšējo tīklu tīrīšana , izmantojot palīgierīces piem. trose u.c.

 • Čuguna cauruļvadu savienojumu vietu bojājumu novēršana. Savienojuma vietu atjaunošana.

 • Revīziju blīvējumu nomaiņa. Stiprinājuma atjaunošana.

 • Kanalizācijas stāvvada ventilācijas darbības nodrošināšana piem. ziemas periodā tīrot no apsarmojuma.

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas tīklu pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Ārējie tīkli

 

 • Skataku izsūknēšana ar asenizācijas mašīnu un nosēdumu iztīrīšana no tām.

 • Mājai piederošo cauruļvadu tīrīšana ar asenizācijas mašīnu.

 


 

Ārējie lietus kanalizācijas un drenāžas tīkli

 

 • Skataku izsūknēšana ar asenizācijas mašīnu un nosēdumu iztīrīšana no tām.

 • Mājai piederošo cauruļvadu tīrīšana ar asenizācijas mašīnu.

 


Apkures sistēma

 

 • Apkures perioda sākumā sistēmas piepildīšana/papildināšana un atgaisošana.

 • Regulāra sistēmas atgaisošana.

 • Nelielu bojājumu lokalizēšana un novēršana. Sažņaugu iepriekšējā izgatavošana un uzlikšana.

 • Sistēmas rupjo piemaisījumu filtru tīrīšana siltummezglos.

 • Apkures un karstā ūdens iekārtas regulēšana. Nepieciešamības gadījumos informācijas nolasīšana.

 • Siltummezgla iekārtas tehniskā stāvokļa/bojājuma diagnostika. Jaunu iekārtu/rezerves daļu pasūtīšana un uzstādīšana.

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas maģistrālo tīklu pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Elektropadeves tīkli un automatizācijas sistēmas

 

 • Elektrisko bojājumu novēršana posmos starp mājas kopējo elektrības skaitītāju un dzīvokļa skaitītāju.

 • Sadales remonts kāpņu telpās bez materiālā ieguldījuma.

 • Mājas ievada sadales remonts bez materiālā ieguldījuma.

 • Siltummezgla elektrisko un automātisko iekārtu nelielu bojājumu novēršana (bez materiālā ieguldījuma).

 • Kopējo elektroenerģijas skaitītāja patēriņa nolasīšana un datu apstrāde.

 • Elektroiekārtu un elektrības padeves atslēgšana avāriju gadījumos. Padeves atjaunošana pēc bojājuma novēršanas.

 • Elektrospuldžu nomaiņa pēc mājas vecākā norādījuma.

 • Elektrovadu savienojumu atjaunošana.

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas elektrokomunikāciju pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Remontceltniecības darbi

 

 • Savietoto jumtu iekšējās lietus novadīšanas sistēmas kanālu atbrīvošana no svešķermeņiem lietus nokrišņu laikā. Kanālu trapu atbrīvošana no nosēdumiem, apledojuma utt.

 • Aizsargbarjeru uzstādīšana avāriju vietās (grunts iebrukumi, apakšzemes komunikāciju bojājumi utt.).

 • Kritušo koku vai zaru novākšana vētras postījumu laikā.

 • Izlauzto durvju un logu nostiprināšana vētras postījumu laikā.

 • Nesošo konstrukciju pastiprināšana, logu un durvju ailu aizpildīšana dažādu eksploziju rezultātā (piem. gāze vai vētras laikā).

 • Piekļuves nodrošināšana avāriju vietās t.i. durvju slēdzeņu atvēršana utt.

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas nesošo konstrukciju pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Pārējā darbība

 


 

 • Diennakts pieteikumu pieņemšana un reģistrācija.

 • Diennakts dežurējošā santehniķa darbības nodrošināšana.

 • Diennakts dežūrējošā metinātāja darbības nodrošināšana.

 • Diennakts dežurējošā elektriķa darbības nodrošināšana.

 • Diennakts dežurējošās asenizācijas mucas darbības nodrošināšana.

 • Diennakts dežurējošā tehniskā speciālista darbības nodrošināšana.

 


 


 

Skatīts: 6061