Avārijas dienests - 64507010.  Pēc plkst. 22:00 - 28686506

 

IEVĒRĪBAI!!!
* Ūdens rādījumus var nodot Bill.me platformā, p/a SAN-TEX mājaslapā no mēneša 25.datuma līdz mēneša pēdējai darbadienai vai iemetot kvītiņu p/a SAN-TEX pastkastītē līdz katra mēneša 28.datumam
* Ārkārtējās situācijas laikā tiek atlikta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana (MK 09.12.2008. noteikumu "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 35., 36. un 37.punkts)

Avārijas dienesta bezmaksas sniegtie pakalpojumi

Kategorija: Uncategorised Publicēts Pirmdiena, 08 Augusts 2016 Autors Super User

Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”

 

AVĀRIJAS DIENESTA

 

bezmaksas sniegtie pakalpojumi

 

 

 

Iekšējie ūdensvada tīkli

 

 • Bojājumu lokalizācija t.i. dzīvojamās mājas atslēgšana no tīkla. Sažņaugu iepriekšējā izgatavošana un uzlikšana. Ūdens padeves nodrošināšana pēc bojājumu novēršanas.

 • Ūdensvada tīkla tecējumu novēršana. Blīvējumu nomaiņa.

 • Karstā ūdensvada tīklu atgaisošana.

 • Ūdensskaitītāju, plombu tehniskā stāvokļa un ūdens patēriņa kontrole.

 • Rupjo piemaisījumu filtru tīrīšana ievada mezglos.

 • Ūdensvada ievada remonti un nomaiņa līdz dzīvojamās mājas ievada ventilim.

 • Maģistrālo tīklu plānoto remontu laikā iespējama ūdens piegāde cisternā (remontu ilgums pārsniedz 7 stundas).

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas tīklu pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Saimnieciski – fekālās kanalizācijas tīkli

 

Iekšējie tīkli

 

 • Iekšējo tīklu tīrīšana , izmantojot palīgierīces piem. trose u.c.

 • Čuguna cauruļvadu savienojumu vietu bojājumu novēršana. Savienojuma vietu atjaunošana.

 • Revīziju blīvējumu nomaiņa. Stiprinājuma atjaunošana.

 • Kanalizācijas stāvvada ventilācijas darbības nodrošināšana piem. ziemas periodā tīrot no apsarmojuma.

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas tīklu pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Ārējie tīkli

 

 • Skataku izsūknēšana ar asenizācijas mašīnu un nosēdumu iztīrīšana no tām.

 • Mājai piederošo cauruļvadu tīrīšana ar asenizācijas mašīnu.

 


 

Ārējie lietus kanalizācijas un drenāžas tīkli

 

 • Skataku izsūknēšana ar asenizācijas mašīnu un nosēdumu iztīrīšana no tām.

 • Mājai piederošo cauruļvadu tīrīšana ar asenizācijas mašīnu.

 


Apkures sistēma

 

 • Apkures perioda sākumā sistēmas piepildīšana/papildināšana un atgaisošana.

 • Regulāra sistēmas atgaisošana.

 • Nelielu bojājumu lokalizēšana un novēršana. Sažņaugu iepriekšējā izgatavošana un uzlikšana.

 • Sistēmas rupjo piemaisījumu filtru tīrīšana siltummezglos.

 • Apkures un karstā ūdens iekārtas regulēšana. Nepieciešamības gadījumos informācijas nolasīšana.

 • Siltummezgla iekārtas tehniskā stāvokļa/bojājuma diagnostika. Jaunu iekārtu/rezerves daļu pasūtīšana un uzstādīšana.

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas maģistrālo tīklu pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Elektropadeves tīkli un automatizācijas sistēmas

 

 • Elektrisko bojājumu novēršana posmos starp mājas kopējo elektrības skaitītāju un dzīvokļa skaitītāju.

 • Sadales remonts kāpņu telpās bez materiālā ieguldījuma.

 • Mājas ievada sadales remonts bez materiālā ieguldījuma.

 • Siltummezgla elektrisko un automātisko iekārtu nelielu bojājumu novēršana (bez materiālā ieguldījuma).

 • Kopējo elektroenerģijas skaitītāja patēriņa nolasīšana un datu apstrāde.

 • Elektroiekārtu un elektrības padeves atslēgšana avāriju gadījumos. Padeves atjaunošana pēc bojājuma novēršanas.

 • Elektrospuldžu nomaiņa pēc mājas vecākā norādījuma.

 • Elektrovadu savienojumu atjaunošana.

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas elektrokomunikāciju pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Remontceltniecības darbi

 

 • Savietoto jumtu iekšējās lietus novadīšanas sistēmas kanālu atbrīvošana no svešķermeņiem lietus nokrišņu laikā. Kanālu trapu atbrīvošana no nosēdumiem, apledojuma utt.

 • Aizsargbarjeru uzstādīšana avāriju vietās (grunts iebrukumi, apakšzemes komunikāciju bojājumi utt.).

 • Kritušo koku vai zaru novākšana vētras postījumu laikā.

 • Izlauzto durvju un logu nostiprināšana vētras postījumu laikā.

 • Nesošo konstrukciju pastiprināšana, logu un durvju ailu aizpildīšana dažādu eksploziju rezultātā (piem. gāze vai vētras laikā).

 • Piekļuves nodrošināšana avāriju vietās t.i. durvju slēdzeņu atvēršana utt.

 • Konsultāciju sniegšana māju vecākajiem.

 • Ikgadējā un tekošā ēkas nesošo konstrukciju pārbaude. Pārbaudes rezultātu atspoguļojums mājas lietā.

 

Pārējā darbība

 


 

 • Diennakts pieteikumu pieņemšana un reģistrācija.

 • Diennakts dežurējošā santehniķa darbības nodrošināšana.

 • Diennakts dežūrējošā metinātāja darbības nodrošināšana.

 • Diennakts dežurējošā elektriķa darbības nodrošināšana.

 • Diennakts dežurējošās asenizācijas mucas darbības nodrošināšana.

 • Diennakts dežurējošā tehniskā speciālista darbības nodrošināšana.

 


 


 

Skatīts: 4515